Hoppa till innehåll

Bifrågor och huvudsaker

En dag då jag faktiskt röstat för en politik för honung och friska bin. De behövs också. Men kanske är det en fråga som illustrerar att europeisk politik präglas av både det stora och det lilla i en rätt varierande skala. Men även andra frågor av större dignitet, om bivänner ursäktar, har vi beslutat kring. En europeisk järnvägspolitik med krav på att ansvaret för infrastruktur måste skiljas åt från trafikansvaret och operatörerna. Mitt förslag om att tjänster i allmänhetens intressen inte får finansieras så att det snedvrider konkurrensen mellan olika tjänsteföretag blev i dag parlamentets beslut.

Det berör på lite avstånd den svenska diskussion som brutit ut kring äldreomsorgen. Av något skäl vill den diskussionen handla om privata alternativ snarare än hur man eliminerar dålig äldreomsorg. Har man förutsättningar för olika alternativ att tävla om den bästa omsorgen blir det lättare för kommuner att underkänna dem som brister i kvalitet och byta dem mot dem som måste vara bättre för att få undantaget.

Socialdemokrater tycks anse att de privata alternativen är det stora problemet för äldre. För min del tror jag att det är dåliga verksamheter som är problemet, dålig kvalitet och brist på omtanke. I den delen kan både kommunala och privata verksamheter vara undermåliga och överlägsna. En skillnad är att privata alternativ kan man alltid byta ut mot ett bättre.

Det är inte lika lätt när det är kommunens egna verksamheter och kommunala ledningar riskerar att försvara den egna verksamheten istället för de äldres intressen.   Det är de dåliga verksamheterna som måste vara problemet. Möjligheten att byta är en tillgång om man vill eliminera verksamheter som inte håller måttet.

Bild från tisdagens möte med svenska lärare på besök i Europaparlamentet.