Besök i Bryssel

[BILD1] En av de trevliga sakerna med uppdraget i Bryssel är de besök som kommer från Sverige. Det gäller inte minst när moderater från Rinkeby- Tensta och Skarpknäck kommer till Europaparlamentet, då inser man nämligen att det inte bara är Sverige som i dag finns i EU, en stor del av världen finns i dag i Sverige.

Det är ett bidrag till vårt samhälle som vi inte förstår till dess fulla värde. Men det handlar inte bara om människor som har kommit till vårt land, med sin kunskap och sin förmåga utan också med erfarenheter som flyktingar och från krishärdar som bidrar till vår förmåga att förstå vad Europa handlar om, att förena olika kulturer och folk för att hindra att det värsta kan hända. I ett land där det värsta inte har hänt, och som på just denna punkt skiljer sig från alla sina grannar är den erfarenheten ett viktigt bidrag. Det var också det vi kom att tala om när vi satt i bullret i det som kallas Musse Piggbaren.