Hoppa till innehåll

Beslut som saknas

[BILD1]Som väntat enades Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel om att man ska uppnå 20% förnyelsebara bränslen till 2020, 20% mindre utsläpp och 10% förnyelsebara drivmedel.

Sverige ligger, tack vare kärnkraften, nära dessa mål medan andra länder ligger längre bort.

Men den viktiga frågan nu är inte att sätta målen utan att genomföra de förändringar som krävs för att uppnå dem. Och det är en desto större utmaning som förändringarna inte får motverka ekonomisk tillväxt om vi ska ha råd att utveckla ny teknik, bättre industrier och kunna möta de utmaningar som klimatförändringen innebär. Mot den bakgrunden är det helt självklart att kärnkraften inte ska räknas in som förnyelsebart bränsle samtidigt som det borde ha funnits med ett mål om att kärnkraften åtminstone ska behålla sin nuvarande andel av 30% av energitillförseln i Europa. Annars kommer nämligen ökad användning av förnyelsebara bränslen motverkas genom ökad användning av gas. Så ser verkligheten ut.