Hoppa till innehåll

Beckham och Daléus

[BILD1]Lennart Daléus, vd för svenska Greenpeace, är uppenbarligen för att parfym ska få innehålla kemikalier som begränsar fertilitet och leder till skador på nyfödda barn. Svårt att förstå men ändå konsekvensen av vad han säger i en artikel i Aftonbladet där han angriper oss moderater i Europaparlamentet för att vi i frågan om det nya kemikaliedirektivet (REACH) röstat emot substitutionsprincipen. Hans artikel tar sin utgångspunkt i en parfym som David Beckham har lanserat och som enligt Daléus leder till minskad fertilitet och fosterskador och som han på något sätt, osäkert hur, får för sig att vi vill tillåta, vilket den ju uppenbarligen redan är genom dagens lagstiftning, på grund av att vi röstat emot subsistutionsprincipen.

Hans poäng är självfallet inte att han vill tillåta farliga ämnen genom en aktiv åtgärd, utan att han menar att när vi moderater vänt oss emot den så kallade substitutionsprincipen – som innebär att man ska välja en annan och mindre farlig kemikalie om det finns en som uppfyller samma produktkrav – så är vi därmed för att man ska få använda den farliga kemikalien istället, eftersom det då inte ställs krav på att man ska använda en substitution.

Men i sin iver att angripa oss inser han inte vad det är han faktiskt säger, det vill säga att kemikalier som drabbar fertilitet och leder till skador på nyfödda barn ska tillåtas i parfym om det inte finns någon likvärdig substitution, Det tycker inte jag. Farliga kemikalier ska enbart få användas i sådana situationer där deras användning och människors exponering är sådan att risken för skador elimineras. Det är hela poängen med REACH som innebär att kemikaliers risker ska analyseras, registreras och utvärderas för hur och var de ska få användas. Då kan man inte mjuka upp de hårda krav som registreringen och auktorisationen ska ställa genom att ha en gummiparagraf som innebär att de kan få användas om det inte finns ett likvärdigt alternativ. Substitutionsprincipen har gett relativt goda erfarenheter i länder som Sverige och Danmark men i en situation som föregått den som REACH innebär.

Kemikalier ska inte användas på ett sätt som vi vet ger upphov till skador på människor. Deras användning får inte baseras på en godtycklig bedömning och förhandlingar om det finns likvärdiga alternativ utan på en bedömning av kemikaliens farlighet.

Nu är det dessutom så att parfymer, som Daléus skriver om, uttryckligen inte omfattas av REACH av det skälet att det för parfymer finns en helt annan lagstiftning, just på grund av att parfymer har en så nära inverkan på människan. Så Daléus har inte bara fel. Han vet inte vad han talar om. Och då blir det lätt fel. Något säger det om Greenpeace politiska miljöarbete.