Hoppa till innehåll

Bättre sökande ger fler jobb

För min dag en eftermiddag i sammanträde kring EPP ekonomisk-politiska program, som visar att det inte är självklart att alla gillar sanktioner som ger stabilitetspakten trovärdighet, inte minst om man upplever att det egna landet kan komma att drabbas. Men till slut fick vi tydliga beslut om att kräva ännu klarare regelsystem för sanktioner och de offentliga finansernas balans.

Nobelpriset i Ekonomi gick i dag till två amerikanska forskare och en cypriot, Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen och Christopher A. Pissarides, alla verksamma vid anglosaxiska institutioner. Det är ingen tillfällighet, den amerikanska dominansen kan också definieras som en anglosaxisk med Cambridge och Oxford och ibland något kanadensiskt eller australiskt universitet som komplement till de amerikanska lärosätena. I det här fallet hade Christopher Pissarides London School of Economics som sin bas.

Viktigare i detta sammanhang att de får priset för teorier som sökprocesser vilket är tillämpligt på inte minst arbetsmarknader. Eftersom de allra flesta är bättre på en annan plats än där man är rörligheten och därmed sökprocessen viktig. Det intressanta är att ben bättre matchning också frigör fler jobb.

Det vill säga om rätt person tar rätt jobb öppnar sig ett annat jobb, om rätt person inte tar rätt jobb är risken stor att det förblir obemannat. Som med alla Nobelpriser kan de lätt kapas för de politiska syften man vill, men en dimension som de visar på är att en ökad rörlighet också underlättar matchning och därmed fler jobb. Det belyser hur viktigt det är med ett regelsystem på arbetsmarknaden som underlättar för rörlighet istället för att motverka. Det understryker också vikten av ett regelsystem som gör människor trygga n