Hoppa till innehåll

Bättre och enklare lagstiftning i EU – artikel i DI

Europaparlamentet ställde sig nyligen bakom rapporten ”Bättre lagstiftning” där jag som rapportör i det ekonomiska utskottet fick igenom en rad konkreta förslag.

Parlamentet stödde att medborgarna ska få bli en motkraft när lokala eller nationella myndigheter förvränger eller bygger på EU-regler till en ännu tyngre börda. Det kan vi se som en bullbaksparagraf (från när en kommunal myndighet hävdade att kyrkliga föreningar och daghem inte fick baka bullar på grund av EU:s livsmedelsnormer) för att säkra att befängd byråkrati som skylls på EU .

Parlamentet stöder också:
* årlig uppföljning av målet att till år 2012 minska småföretagens regelbörda med 25 procent,
* att kommissionen regelbundet ska överväga att dra tillbaka vilande förslag,
* att man ska kunna välja självreglering eller ömsesidiga erkännanden av befintliga bestämmelser,
* att lagstiftningen måste prövas på nytt om den inte uppfyller de mål man har.

Enklare lagstiftning är en viktig del i kampen mot byråkrati och för fler jobb i Europa.

Gunnar Hökmark (m)
delegationsledare Europaparlamentet