Hoppa till innehåll

Bättre med tillväxtreformer än nya skatter

Det fransk-tyska toppmötet mellan Merkel och Sarkozy blev mer inriktat på funderingar kring hur EU ska förändras och ledas än på konkreta förslag om motverkar krisen och ger tillväxt. Och det är i viss mån det som i dag är EU:s problem, att det tas för givet att gemensamma beslut och institutioner i sig räcker till för att lösa problemen.

Men det är politikens inriktning som är den avgörande. En skatt på finansiella transaktioner, som de två nu återigen för fram krav på, ger dyrare lån, dyrare handel och svårare byråkrati. Det är inte på det viset vi får en ökad konkurrenskraft och tillväxt. Det vore bra med ett ökat fokus på de reformer som kan göras för ökad tillväxt istället för nya former för beslutsfattandet som inte leder till ökad konkurrenskraft eller mindre budgetunderskott.

Bloggar: Göran Pettersson, Cecilia Malmström.