Hoppa till innehåll

Bara någon dag kvar

  • av

Nu bara någon dag innan valdagen. Mycket har blivit klart och tydligt under den valkampanj som varit. Alliansen har en vilja och förmåga att fortsatt regera.

Bara under den tid valrörelsen varit har ökningen av antalet jobb sedan 2006 vuxit från 250 000 till 340 000. I omvärldens ögon är svensk ekonomi en av de bäst hanterade. Låg och sjunkande statsskuld. Litet underskott inom ramen för vad som ska vara. Sänkta skatter som gett fler jobb.  

Förunderligt är att S inte vill ta till sig denna framgång som bland annat innebär att Sverige har Europas högsta sysselsättning. De hävdar tvärtom att svensk ekonomi raserats och därför behöver en helt ny politik, en annan än den som gett 340 000 fler jobb.

Samtidigt har omvärlden sedan årets början ändrat många tecken. Rysslands krig mot Ukraina är det mest allvarliga eftersom det är ett uttryck för hur Moskva tänker och Putin ser på omvärlden.  

Sönderfallet i Mellersta Östern, framförallt den islamistiska statens vansinnesdödande, visar att vår omvärld står inför stora omvälvningar och utsätter vår säkerhet och stabilitet för stora utmaningar.

Den politik som EU och USA för gentemot både Rysslands krig och islamistisk terror i Irak och Syrien kommer vara avgörande för vår egen säkerhet av det enkla skälet att inget som händer där stannar bara där. 

Förhandlingarna mellan EU och USA är en historisk möjlighet. Världens viktigaste ekonomier och des starkaste demokratier. I en tid då diktaturer och auktoritära regimer hotar säkerhet och internationell rätt och söker underminera frihetens värden är det en viktig kraft att samla. Skriver mer om frihandelsavtalet i en krönika i BT  ”Valet avgör frihandelsfråga” https://hokmark.eu/valet-avgor-frihandelsfraga-kronika-boras-tidning/

Ett ökat samarbete och en ökad ekonomisk integration dem emellan ger en politisk styrka när det gäller grundläggande värden i det internationella samfundet. Det ger en ökad global handel och höjer världens standards inom och ekonomi. Tillsammans har EU och USA en BNP på 32 biljoner euro, mot Kinas 8 och Rysslands 2. Så stark står demokratin om vi förmår att samla dess bästa krafter.  

Inför denna värld och dess ekonomiska och politiska utmaningar är Alliansen en samlad politisk kraft. Den är ett regeringsalternativ. De rödgröna har inte dagarna innan kunnat formulera ett gemensamt alternativ, ens i enskilda frågor. De har inte ens kunnat enas om vilka som ska sitta i en regering. Löfven har inte gett något besked om hur han vill bilda en regering, med vilka och med vilken politik. Vi vet efter TV- debatterna mer om hans jiujitsu än om hans regeringsalternativ.  Utvecklar detta i Göteborgs- Posten ”En rödgrön regering försvagar utrikespolitiken.”  https://hokmark.eu/rodgron-regering-forsvagar-utrikespolitiken-artikel-i-gp/

Det är en historisk oklarhet. Även när de borgerliga inte har varit så enade som i dag har man klargjort sin syn på regeringsbildande och de politiska grundelementen.  

Inför förra valet presenterade de rödgröna en gemensam utrikespolitik. Dess främsta krav var att Sverige skulle verka för att USA, just USA bara, skulle dra bort sina baser från andra länder. Nu finns amerikanska baser bara i länder där man kommit överens med värdlandet, som en del av stödet till det landets försvar. I dag skulle den rödgröna politiken innebära krav på att amerikanska soldater inte får finnas i Polen, eller i de baltiska länderna, av hänsyn till Ryssland. Då krävde man inte ryskt tillbakadragande från Georgien, Moldavien eller Armenien.  Skriver mer om detta i dag i Svensk Tidskrift. https://hokmark.eu/vasterpartiet-spelar-putin-i-handerna-artikel-svensk-tidskrift/ 

Det enda vi vet om de rödgröna är att de förenas av en tro på att höjda skatter ger jobb och ökade offentliga utgifter ökad social trygghet. Utvecklingen i södra Europas länder när man gick in i krisen talar emot den föreställningen, utvecklingen i Frankrike i dag likaså. De länder som har lyckats bäst med fler jobb, Tyskland och Sverige, har fört en politik tvärt emot socialdemokraters rekommendationer. Där den socialdemokratiska politiken har bedrivits har jobben blivit färre, tillväxten lägre och underskotten större. Det finns i denna valrörelse inget land styrt av socialdemokrater som S har hänvisat till som föredöme eller exempel.  

Istället för sänkta skatter som gett 340 000 fler jobb vill de rödgröna höja skatterna på jobb och företagande. Det kommer att ge färre jobb, mindre framtidstro och mindre investeringar.

 Löfven har inte i någon del kunnat redovisa hur stora skattehöjningar man ska drabba skattebetalarna med, hur energipolitiken ska utformas, försvarspolitiken bedrivas, hur infrastrukturen i form av Förbifart Stockholm eller de regionala flygplatser som är beroende till Bromma ska hanteras. Mer om hur det bl.a. kommer drabba  Norrbotten skriver jag i Norrbottens-Kuriren.  https://hokmark.eu/alternativen-for-norrbotten-kronika-norrbottenskuriren/ 

Helt klart är att Mp kommer att driva på för färre flygresor, nedlagt Bromma och dyrare transporter till lands och i luften. Det blir ett Sverige med större avstånd och mindre tillväxt. Vänsterpartiet kommer att liksom Mp och S driva kraven på att hindra privata företag att bidra till vård, skola och äldreomsorg. Hur många skolor de ska stänga, hur många äldreomsorgsalternativ som ska släckas ner och hur mycket mindre sjukvård som ska finnas har de inte talat om. Bara att det ska bli mindre.  

I Göteborg och i Malmö har man haft makten länge. Ingen gång har S lyft fram dessa kommuners framgångar vad gäller sysselsättning eller välfärd. Svaret är enkelt. Välfärden krackelerar i dessa kommuner, inte i Sverige som sådant.  

Som regeringsalternativ är en odefinierad mängd skattehöjningar och omfattande men opreciserade utgiftshöjningar inte mycket. Det är inget.  

Och ingen vet som sagt vilka partier som ska ingå i en regering eller vilken politik de ska föra. Förmodligen inte ens Löfven. Det finns inget regeringsalternativ på den rödgröna sidan. Bara den regeringskris journalister spekulerar över.  

Så får inte ett land hanteras.  Så får inte väljare bemötas. Så kan inte svåra framtidsfrågor besvaras.

 Sverige behöver Alliansen fyra år till.