Hoppa till innehåll

Banker, Grekland och Ukraina

På väg när detta skrivs till Frankfurt och därefter Strasbourg. Strålande sol i ett snövitt Stockholm kommer ersättas med ett Strasbourg med ”freezing rain” enligt väderappen vilket inte verkar direkt kul.

För min del kommer veckan i Strasbourg handla om de inledande samtalen för att förhoppningsvis forma en överenskommelse med de andra partigrupperna om en framtida bankstrukturlagstiftning.

Det kommer inte bli helt lätt eftersom många har låst på föreställningen att splittrade banker, där man delar upp investmentverksamhet från inlåning, är ett sätt att skapa en ökad stabilitet. Nu har vi för det första redan skapat en ansenligt högre stabilitet i banksystemet genom högre kapitaltäckningskrav och en bankkrislagstiftning, som jag hade ansvaret för, som ställer helt nya krav på aktieägare och investerare i banker, när det gäller ansvar och när det gäller beredskap att stå för förluster.

Samtidigt vet vi att så kallade universella banker är avgörande både för att se till att likviditet och finansiering kommer fram till låntagare, investeringar och ytterst ekonomisk tillväxt. Och får vi ingen ekonomisk tillväxt i Europa drabbas vi av nya finansiella kriser, oavsett vilken banklagstiftning vi har. För min del är det viktigare att vi hanterar de risker som finns än att vi utmålar olika strukturer som farligare än andra. Vi vet dessutom att specialiserade banker visat sig farligare än de så kallat universella.

Denna fråga har en omedelbar betydelse för det stora problemet som europeisk ekonomi befinner sig i, nämligen underinvesteringen. Jag vill att vi nu ser till att vi på olika sätt kan få fart på de privata investeringar som är avgörande för Europas ekonomiska tillväxt.

Någon annan genväg finns inte. Det gäller hur vi hantera Grekland och den nya vänsterregeringens tro att man kan spendera pengar man inte har genom att låna från dem som inte vill låna eftersom man inte betalar tillbaka det man lånat.

Och det är detta som kommer att stå i förgrunden för denna vecka. Grekland och dess fara för sig självt och för den europeiska ekonomin.

När det gäller Ukraina går vi in i en avgörande period. Den kommer att definiera inte bara Ukrainas framtid utan också Rysslands. Det finns ett enkelt sätt att avsluta kriget i Ukraina. Det är att Ryssland slutar föra krig.