Hoppa till innehåll

Balkan och Europa

En förmiddag i Dubrovnik kring Kroatiens regionala roll och medlemsförhandlingarna med EU. Det är förhandlingar som bör kunna vara slutförda under junimånad. Någon annan bedömning är det svårt för mig att göra efter en förnyad genomgång av vad den kroatiska regeringen nu har genomfört och uppnått.

Samtidigt förhandlar Grekland om sin skuldbörda. I finansministrarnas möte handlar det om hur Grekland ska kunna klara sin upplåning men frågan om en så kallad omstrukturering av skulden, det vill säga avskrivningar, dyker upp allt mer återkommande. Och det är svårt att se att Grekland ska kunna klara sin skuldbörda utan att detta sker. Den är större än den samlade årsproduktionen och växer snabbare på grund av höga räntor och låg tillväxt.

Så ser vi hur denna del av Europa knyter sina förhoppningar till EU, samtidigt som Europa har alla skäl att hoppas att EU kan leva upp till detta. Utan det europeiska samarbetet skulle motsättningar och maktlöshet prägla denna del av Europa med de konsekvenser det skulle få för oss alla. Det som händer på Balkan påverkar oss, liksom det som händer i alla andra delar av Europa. Därför måste EU nu visa att vi kan hantera både utvidgning och ekonomisk stabilisering på en gång.