Hoppa till innehåll

Bah Kuhnke legitimerar regeringar som inskränker yttrandefrihet – artikel i DT

  • av

Yttrandefrihet är en förutsättning för den liberala demokratin. Det fria ordet mellan människor ska inte begränsas av det offentliga. Det gör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes uttalande om att det kan bli aktuellt med tvingande åtgärder mot bland annat så kallade falska nyheter på sociala medier som Facebook mycket allvarsamt. Allvarsamt eftersom det direkt kan slå mot det fria ordet och eftersom det inte finns någon principiell gräns mellan att reglera det fria ordet i ett medium och i ett annat.

I dag finns två tredjedelar av alla svenskar på Facebook. Över hela världen finns det nästan två miljarder aktiva användare. Sociala medier är inte att likna med ett magasin eller en dagstidning. Sociala medier är plattformen där människor numera integrerar med varandra på samma sätt som man gör i det verkliga livet. Det är det perspektiv politiker måste ha när de tittar på Facebook och de utmaningar som där finns.

När Sveriges demokratiminister säger sig vilja reglera samtalet på Facebook bör diskussionen vara densamma som om man vill stoppa samtalet mellan två fria människor i en medborgare lägenhet.

Det är korrekt att vi i dag ser stora problem med falska nyheter. En hel del av dessa har direkta kopplingar till det ryska maktcentrat Kreml eller terrorgruppen Islamiska Staten. En del sprids av grupper med extrema politiska åsikter medan andra kanske snarare handlar om att se på en situation med olika perspektiv.

Det är tveklöst så att det är ett hot mot det fria och demokratiska samtalet när lögner förpackas till sanningar. Men vi kan aldrig försvara vår fria och demokratiska värld genom att inskränka vår egen liberala demokrati. Den som tror det har inte förstått vilka värden det är vi i Europa står upp för.

För ska plattformar för kommunikation och interaktion likt Facebook sätta stopp för falska nyheter krävs att någon får makten att avgöra vad som är att betrakta som sant eller falskt. Det kräver en statlig instans som ges rätten att avgöra rätt från fel. Det vore att gå emot den tradition som har präglat Sverige i 250 år av tryckfrihet och tankefrihet. I en sådan regi hade jorden aldrig blivit rund eller grundämnen förts in i en periodiserad tabell. För sanningen behöver avgöras i en fri debatt, inte av statliga kontrollinstitut.

Dessutom är det med alla rimliga tolkningar av det Alice Bah Kuhnke föreslår ett grundlagsbrott. Eller hur tänker sig vår demokratiminister att media ska hålla sig till vad hon säger vara sanna nyheter? Och vilka konsekvenser ska det bli för aktörer, exempelvis dagstidningar, som sprider felaktigheter?

Det finns länder som redan har börjat vandra den väg Bah Kuhnke nu förespråkar. Förutom etablerade diktaturer som Kina och brutala och demokratiföraktande regimer som den ryska ser vi i vårt grannland Polen hur regeringen med Lag och Rättvisepartiet vill bestämma vad som är rätt och fel, sant och falskt. Låt oss påminna den rödgröna regeringen om att när den nuvarande polska regeringen inskränkt medias oberoende har de inte sagt att de söker begränsa yttrandefriheten. De har motiverat det med att människor måste skyddas från felaktigheter och deprivation.

Kulturministerns hot om att reglera sanningen i sociala media är mycket allvarligt. Det skulle både inskränka grundläggande fri- och rättigheter i Sverige och underminera vår roll på den internationella arenan. Nu behöver regeringen backa och dementera Bah Kuhnkes uttalande. I dagens Europa och i dagens värld är hennes uttalande en attack på dem som värnar det fria ordet.

Gunnar Hökmark
Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet