Hoppa till innehåll

Både stabila finanser och dynamisk ekonomi

Spanien måste utveckla sin produktivitet och konkurrenskraft. Det säger OECD i sin rapport om den spanska ekonomin. Det är ett recept som i hög grad gäller alla de länder som nu möter stora underskottskriser. Långivarnas största oro handlar inte om skuldbördan som sådan utan om det finns en förmåga att tjäna in de pengar som krävs för att betala. Och det är där de stora frågetecknen finns. Det innebär att det inte räcker med besparingsprogram, de är nödvändiga, utan det krävs också reformer som stimulerar tillväxt, och reformer som stimulerar tillväxt utan växande statsutgifter.

Det handlar om arbetsmarknad och det handlar om konkurrensen vad gäller varor och tjänster. När det inte längre går att hålla uppe tillväxten genom finansiella stimulanser krävs det reformer som ger ökad dynamik. Det gäller hela södra Europa om vi inte ska få en klyfta som delar mellan nord och syd och det gäller ytterst Europa i förhållande till omvärlden. Även de bästa och mest stabila ekonomierna kommer att möta en växande konkurrens i en värld där ekonomins tyngdpunkter ligger utanför Europa.

Etiketter: