Hoppa till innehåll

Både och. Både och. Både och

Det är extraordinära tider som kräver extraordinära insatser. I praktiken har det svenska samhället liksom stora delar av övriga världen hamnat i en krigssituation som gör att normal aktivitet tvingas antingen läggas åt sidan eller gå på undantagsnivå. Det är ett fundamentalt hot mot vår ekonomi inte bara på kort sikt i form av minskad tillväxt och högre arbetslöshet utan än mer långsiktigt i form av att hela den näringsstruktur som ett samhälle i sin helhet är riskerar att slås ut. Vi måste både möta pandemin och ekonomins fria fall. Både och. 

De som tror att vi nu står inför ett val mellan att bekämpa viruset – och som dessutom tror att det görs bäst genom att vi gör mer av vilka åtgärder det än är – och hantera en ekonomi i kris har fel. 

Det finns inget val mellan människor och ekonomi här eftersom det handlar om människor och liv oavsett vad vi talar om. Det gäller kampen mot viruset men också sjukvårdens förmåga att göra mer än att möta viruset och ekonomins förmåga att hålla förutsättningar för människors liv uppe. Både pandemin och det normala. Både och. 

En ekonomi i fritt fall har många smärtsamma konsekvenser för människor och i form av förlorade liv. Det gäller i världens fattiga delar där fattigdom, hunger, barnadödlighet, utsatthet för sjukdomar och naturkatastrofer följer den ekonomiska utvecklingen. Det gäller också i vårt eget samhälle där arbetslöshet, konkurser, fattigdom, familjetragedier och förlorade resurser till vård, social trygghet och mänsklig gemenskap riskerar att slås sönder.  Enögdheten som många nu drabbas av är en av våra första utmaningar. Det gäller dem som tror att man bara kan bestämma ett datum när det ska vara över eller lovar ett vaccin so inte finns likaväl dem som menar att inga andra hänsyn till människors liv ska tas än de som präglar kampen mot pandemin. 

Både och är det som gäller. Både och. Vi måste både se till att hålla social distans, undvika smitta och att smittas, hålla riskgrupper särskilt skyddade, öka testningen så vi vet mer och säkra intensivvård åt dem som behöver genom långsam smittspridning och snabb uppbyggnad av intensivvård. Både och. Bara i Region Stockholm har Karolinska sjukhuset gått från 38 till 100 intensivvårdsplatser, och fortsätter uppbyggnaden, motsvarande sker i Regionen i sin helhet som hade 90 intensivvårdsplatser före krisen. 

Både och. För vi måste också se till att skyddsutrustning liksom medicinsk-teknisk utrustning kan produceras eller importeras och det kräver fungerande verksamheter och fungerande företag. Både och för vi måste också se till att vardagen fungerar med livsmedel, elektricitet och sophämtning förutom polis, brandkår och all annan sjukvård som handlar om liv. Både och. 

Och vi måste se till att allt detta som bärs upp av ett fungerande samhälle kan fungera. Om vi nu låter företag och industrier gå i konkurs och elimineras hamnar vi inte bara i en lågkonjunktur utan vi börjar från ett fattigare samhälle som även det kommer att kosta liv. 

Just nu hör vi krisens många aktörer som tycks tro att framgång i kampen mot viruset förhindras genom en mörk och mystisk agenda eller kan uppnås genom att man lägger allt annat åt sidan.  Som om vi genom att stänga ner besegrar viruset. Så enkelt är det inte och inte ens om det hade varit så enkelt att bekämpa viruset hade det inte varit så enkelt för vårt samhälle. Ingen kan fly behovet av avvägningar.

En kris hanteras inte genom hyperaktivitet eller överbud i åtgärder. Den hanteras genom eftertänksamhet och beslutsamhet. Det faktum att regeringen i början av denna kris saknade beslutsamhet och gjorde passivitet snarare än eftertänksamhet till huvudnummer förändrar inte detta faktum. Det gör heller inte de avvägningar som nu krävs enklare. 

Viruset finns i våra samhällen och kommer att göra människor sjuka. Vi måste under en mycket lång tid ha förmåga och kraft att stå emot. Nu i en våg, sedan i en andra och tredje våg, om det följer vad vi vet sedan tidigare. Hur vi ska bäst hantera det måste bygga på de råd experter kan ge – och då handlar det inte om alla dem som är experter på något annat eller bara anser sig vara experter – och de prioriteringar som utifrån det är politikers ansvar. 

Därför krävs också nu insatser för alla de industrier och företag som riskerar att slås ut. Där befinner vi oss i en krigsekonomi där staten samtidigt med åtgärder mot pandeminn måste ta det gemensamma ansvaret för att vårt samhälle till stora delar läggs i vila. Staten bör ta över permitteringslöner för de företag som måste permittera. Både och. 

Vi måste gemensamt se till att företag kan överleva i en istid för ekonomisk verksamhet. Annars går hela vår ekonomis infrastrukturen sönder, hela välfärdens ekologi bryts ner. Magnus Henrekson https://www.dn.se/debatt/100-miljarder-i-manaden-kan-radda-oss-fran-krasch/ och Stefan Fölster https://www.svd.se/regeringen-missar-det-storsta-ekonomiska-hotet har båda skrivit artiklar som är bra ingångar på vad det handlar om, nämligen mycket stora insatser för att rädda svensk ekonomi. Det är insatser i den omfattningen det handlar om därför att vi riskerar att förlora långt mer och vår framtida välfärd och säkerhet handlar om än mer än det. 

Både och. Både bekämpa epidemin och bekämpa ekonomins fria fall. Både värna människors hälsa och vårt samhälles funktion. Både och.