Hoppa till innehåll

Avvecklar kärnkraft och svenska jobb- Slutreplik Norrbottens-kuriren

  • av

Tack vare att socialdemokrater inte lyckades förtidsavveckla kärnkraften under 1990-talet har Sverige en konkurrenskraftig elintensiv industri samtidigt som vi tillhör de ledande när det gäller att minska CO2 utsläppen. Tack vare vi sa nej till stora fossila kraftanläggningar med gas och olja fick de förnyelsebara bränslena en möjlighet att utvecklas.

Det har varit avgörande för att Sverige kan inta en ledande roll i europeisk klimatpolitik. När socialdemokraterna Marita Ulvskog och Hanna Bergstedt den 24 mars i NK inte vill försvara sin detaljstyrning av den svenska energipolitiken väljer de därför att tala om elnätet istället för energiproduktionen.

För det första ville S ge ett rakt stöd till en detaljreglering av energieffektivisering som den svenska riksdagen enhälligt avvisade som intrång i svensk suveränitet. Nu såg vi till att det blev en lagstiftning som överlåter detaljerna till medlemsstaterna.

För det andra stöder man en detaljstyrande klimatpolitik som inte bara sätter målet för minskade CO2 utsläpp utan låter Bryssel bestämma över medlemsstaterna vad gäller energieffektivisering och mängden förnyelsebara bränslen.

Det leder till ett EU-krav på förnyelsebart som för Sverige bara kan uppnås genom avvecklad kärnkraft. Då blir det inte CO2 utsläpp som avvecklas utan kärnkraft och svenska jobb när elpriserna stiger.

400 000 jobb i svensk elintensiv industri kommer drabbas av nästan 20% högre elpris utan att CO2 utsläppen minskar. Det är illa att S inte vågar ta debatten inför väljarna.

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och moderaternas förstanamn till årets Europaval.