Hoppa till innehåll

Avveckla fastighetsskatten

Förvirringen kring fastighetsskatten är anstötlig. Nu verkar samtliga regeringspartier inse att den politik de tidigare kommit överens om får orimliga och oförsvarbara konsekvenser genom upptaxeringen för 2001. Men istället för att göra något åt dessa konsekvenser försvarar man sig med att man inte skall göra det ännu värre för hushållen 2002.

Det är rent hyckleri säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av uppgifter om att koalitionspartierna försöker lindra de politiska konsekvenserna av upptaxeringen för 2001 genom att inte höja ännu mer nästa år.

Det är direkt anstötligt att regeringsföreträdarna från den ena dagen till den andra vare sig vet vilka konsekvenser de beslut man kommer överens om får för medborgarna eller vad man kommit överens om. Som det nu är vet ingen vilken fastighetsskatt man skall betala i år. Så behandlar inte en ansvarsfull regering människor som för sin trygghet är beroende till det egna hemmet och som behöver veta hur mycket det skall kosta att bo kvar.

Om miljöpartiet och vänsterpartiet står fast vid att konsekvenserna av 2001 års upptaxering är orimliga för många hushåll – som de uttalade vid den omtalade fastighetsskattedebatten i Enskede tisdagen denna veckan – måste de också ta konsekvenserna av detta. På en direkt fråga från mig svarade då miljöpartiets företrädare att hon kunde tänka sig en frysning vid 1996 års värden. Miljöpartiet har möjligheten att rösta för detta vid höstens riksdag. Redan nu kan miljöpartiet ge landets boende en trygghet genom att klargöra att det är detta man tänker göra.

Schabblet, förvirringen och försöken till reträtter understryker bara en sak. Fastighetsskatten är en förmögenhetsskatt som godtyckligt drabbar människor utan förmögenhet och den bör därför avvecklas, säger Hökmark.