Hoppa till innehåll

Avslutad Internetkonferens i Rio

[BILD1]I ett regntungt och nu mörkt Rio har vi i dag på eftermiddagen avslutat Internet Governance Forum. Det är en struktur som har tillkommit för att globalt kunna diskutera globala frågor inom ett forum som inte fattar några beslut men väl innebär att stora delar av Internetvärlden är här, från post- och –telestyrelser, regeringar, internetföretag allt från Cisco till Googles, organisationer i Afrika och USA med mycket mera.

IGF kom till för att hantera den konflikt som växte fram mellan de länder som ville ha mer statlig eller offentlig kontroll över hur fördelningen av domännamn och hur den grundläggande strukturen vad gäller system och kapacitet byggs ut, ibland i en oro eller motvilja mot att det är en privat organisation ICANN som styr systemet med US Departement of Commerce som ansvarig uppdragsgivare, men oftast i en motvilja mot att den nuvarande strukturen har burit fram en frihet utan internationella kompromisser med regimer som Kinas, Irans och Rysslands, för att ta ett exempel. Det fanns många som för ett år sedan var på väg att kompromissa med denna hållning. Det hade riskerat att bli slutet på ett Internet som är fritt och öppnar murar.

Det nära beroendet till den amerikanska regeringen har aldrig varit några problem och det finns i princip ingen som hävdar att ICANN inte har kunnat fungera självständigt. Det innebär inte att man inte ska lösa det problemet. [BILD2]Jag sa i dag på en presskonferens att detta inte var det stora Internetproblemet, att det snarare var ett övergripande politiskt problem för vissa regimer och regeringar som egentligen inte har att göra med hur Internet fungerar, men att det inte behöver förhindra att man löser det som ett problem av andra. Det viktiga med denna konferens var att andra frågor som den framtida kapacitetsutbyggnaden, tillgänglighet och säkerhet varit i förgrunden.

Det fattas inga beslut på dessa IGF men däremot görs en ordförandesummering som kan läsas här. I den framgår bland annat att diskussionen om en ny struktur för IP-adresser nu tar nu fart, bland annat för att säkra fler användare/IP-adresser åt allt fler användare, men också för att möjliggöra ett tingens Internet, där saker kan identifieras och lokaliseras. Det ger möjlighet till helt nya transportsystem och en ny logistik men innebär i sin tur nya integritetsproblem när vår bil eller vårt id-kort ingår i detta system.

Som framgår av summeringen finns det fortfarande de regimer som vill ha mer politisk kontroll. Föga förvånande hör Ryssland till dem. Men var försöken att kontrollera Internet var denna gång rätt meningslösa. Det innebär bättre möjligheter för att hantera det som är Internets verkliga problem, att skapa utrymme, kapacitet och säkerhet i en värld där Internet definierar mycket av tidens förändringar.