Hoppa till innehåll

Avregleringen av elmarknaden

Europaparlamentet börjar inom kort arbetet med sitt ställningstagande till det s.k. tredje energipaketet som Kommissionen lade fram i september. ”Energi åt Europa: En sund marknad med försörjningstrygghet” syftar till att skapa en öppen inre marknad för energi och förbättra el- och gasmarknaderna. En central del i energipaketet är unbundling, dvs. att driften av el- och gasnät skall vara åtskiljd från försörjningen med och produktionen av energi. Ett företag, får enligt förslaget, i framtiden inte både äga överföringssystemen och producera energi.