Hoppa till innehåll

Avgörande omröstning – Artikel i Helsingborgs Dagblad

Efter flera månaders förhandlingar finns nu en överenskommelse som bygger på samma återhållsamhet med EU-budgeten som med medlemsstaternas. Samtidigt ökas anslagen till forskning medan jordbruks- och regionalstödet minskas.

Det är en otillräcklig förnyelse av EU-budgeten men förra veckans överenskommelse innebär flera steg i rätt inriktning och en lägre medlemsavgift för Sverige. Men nu hänger det på Europaparlamentet om kompromissen ska överleva. Säger parlamentet nej hamnar EU i en ny konflikt som ytterst handlar om att utgifterna på europeisk nivå ska öka medan medlemsstaterna ska sänka sina. Därför måste de svenska socialdemokraterna ge besked om hur de kommer att rösta.

När parlamentet i höstas röstade om sin inriktning i förhandlingsarbetet sade vi moderater nej till en höjning av EU-budgeten, som då var föreslagen att öka med mer än fem procent och till att Sverige skulle drabbas av tio miljarder i ökad avgift. Det hade blivit den största utgiftsökningen i den svenska statsbudgeten.

Vi moderater krävde i stället prioriteringar: mindre till jordbruk och regionalstöd, mer till forskning och infrastruktur. I samma omröstning vägrade Socialdemokraterna att rösta nej till den föreslagna ökningen och deras budgetpolitiske talesman Göran Färm röstade för en budgetstrategi som hade inneburit flera miljarder i högre svensk avgift.

När förhandlingarna i Europeiska rådet sedan bröt ihop i december, just för att utgiftsnivån var för hög, kritiserade Socialdemokraterna den svenska regeringen för att det var regeringen Reinfeldt som misslyckats med att uppnå en uppgörelse på dessa höga nivåer. En utebliven uppgörelse då, med högre utgiftsnivå och en kraftigt höjd avgift utan prioriteringar, var det man attackerade regeringen för i december.

Nu kritiserar Socialdemokraterna regeringen för att sänkningen av den svenska medlemsavgiften inte sker på rätt sätt och att de själva ville ha en ännu lägre avgift, samtidigt som de anklagar Europas borgerliga regeringar för snålhet och för att inte vilja ge EU ännu mer pengar.

Socialdemokraternas historia i denna fråga präglas av att de varit både för och emot ökade utgifter samtidigt som de både varit för en lägre svensk avgift och kritiska till att regeringen under förra veckans förhandlingar uppnådde en lägre avgift och en lägre nivå på budgeten i sin helhet. Det finns ingen konsekvens i deras politik i denna fråga förutom viljan att kritisera borgerliga regeringar.

Göran Färm har hävdat att ökade medlemsavgifter bara drabbar nettobetalare. Det är fel. De drabbar alla som i sina statliga budgetar måste spara ännu mer, även om jordbruks- och regionalstöd senare kommer i utbyte. Minskningar på skola och sjukvård blir inte mindre för att jordbrukare får högre ersättning. Men oavsett vilket: att rösta för en ökning av den svenska avgiften är inte förenligt med att nu kritisera regeringen för att sänkningen blev för liten eller utförd på fel sätt.

Nu ställs frågan till Socialdemokraterna: kommer de i Europaparlamentet att rösta nej till en överenskommelse som innebär lägre svensk avgift, 40 procent mer till forskning, tio procent mindre jordbruksanslag och en regionalpolitik som får mindre pengar men med bättre prioriteringar? Många i parlamentet vill fälla förslaget eftersom de vill öka budgeten. Då höjs också den svenska avgiften. Kommer Socialdemokraterna stödja dem som vill ha högre utgifter eller denna gång rösta som vi moderater?

Gunnar Hökmark (M), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen

Läs artikeln på Helsingborgs Dagblads hemsida här.