Hoppa till innehåll

Avgörande beslut för svenskt IT-ledarskap

Regeringens beslut i dag om att frigöra 700 MHz-bandet för mobiltelefoni från och med 2017, presenterat av Anna-Karin Hatt i DN i dag,  är ett av de enskilt viktigaste besluten för att Sverige och i nästa led Europa ska kunna återta ledningen inom telekom och mobilt Internet. Det är av avgörande betydelse för svensk industri och För Sverige innebär det att vi tillsammans med Finland går i täten för en snabb utveckling av mobila internettjänster med betydelse för hela vår ekonomi och för vår telekom- och IT-sektor.

 

Genom att 700 MHz-bandet för mobil datatrafik kommer vi kunna möta den snabbt växande mobila datatrafiken med de hastigheter och den kapacitet som dagens och morgondagens tjänster på Internet kräver. Vi kommer denna väg kunna erbjuda ultrasnabba bredband över hela landet. I Europaparlamentet blir det nu lättare för mig att driva kraven på högre hastigheter som en grund för offentliga stöd till bredbandsutbyggnad som når alla delar av EU.

 

I en tid då kapaciteter och hastigheter spelar en avgörande roll för var nya tjänster och ny digitala marknader kan utvecklas snabbast är detta ett av de enskilt viktigaste besluten för fler jobb och nytt konkurrenskraftigt företagande i Sverige.

 

Vi kommer nu med större kraft kunna agera för att hela EU så snabbt som möjligt går samma väg och stärker Europa i den globala utvecklingen. Jag har i Europaparlamentet drivit igenom att den samlade kapaciteten för mobil datatrafik ska ökas ut och att 700 MHz-bandet ska frigöras över hela Europa. Nu kan vi göra hela Europa till en ledande marknad för den moderna ekonomin. Det är goda nyheter.

 

Det är bra att marksänd TV genom samma beslut får nya och i grunden bättre möjligheter genom ny teknik och garanterade frekvenser i andra delar av nätet. Vi slår på detta vis många slag för en modernisering och utveckling av hela det svenska samhället.

 

Genom att snabbt bygga ut 700-bandet inom hela EU skapar vi en möjlighet att göra Europa till nummer 1 i världen när det gäller mobila internettjänster. Därför är dagens svenska beslut goda nyheter också i ett EU-perspektiv.