Hoppa till innehåll

Gemensam marknad också digitalt – Artikel i Helsingborgs Dagblad

  • av

Från och med den första juli har EU ett nytt avgiftstak för så kallad roaming. Kostnaden för att använda en mobiltelefon eller surfplatta utomlands får inte överstiga 2,50 kr/minut för röstsamtal och knappt 5 kronor per använd megabyte. Det innebär lägre kostnader än idag men avgifterna för konsumenten riskerar ändå att bli alldeles för höga. Därför måste ambitionerna vara väsentligt högre än att reglera priser. Målet måste vara att förändra marknaden och ta bort de hinder som skapar kostnaderna.

För många svenska och andra europeiska semesterresenärer är det en självklarhet att vara uppkopplad varsomhelst och närsomhelst. En genomsnittlig smartphoneanvändare konsumerar mellan en halv och en gigabyte per månad och även när vi är utomlands vill vi surfa, titta på TV, eller uppdatera sociala nätverk. 1 gigabyte dataanvändning i ett annat EU land kommer enligt det nya avgiftstaket kosta 5000 kr.

Det är inte enbart en orimlig kostnad i sig, utan bör även ses mot bakgrund av att vi i framtiden kommer konsumera betydligt större mängder mobil datatrafik i takt med att Internets utveckling driver fram nya tjänster och möjligheter. En femdubbling av mängden data vi använder över våra smarta telefoner skulle betyda 25.000 kr per månad i utlandet!

Samtidigt som avgiftstaket motverkar en normal användning av Internet utomlands visar en ny rapport från EU – Kommissionen att majoriteten av alla operatörer har valt att cementera priset för konsumenten kring det högst tillåtna priset. Avgiftstaket minskar intresset för priskonkurrens och motverkar istället nya kommersiella eller tekniska lösningar.

För att på allvar förpassa roaming till historien behöver vi mindre prisregleringar och mer marknadslösningar. Och vi har redan kommit en bit på väg. Från och med 1 juli 2014 kommer mitt förslag om så kallad ”lokal utbrytning” att bli verklighet. Det ger konsumenten en lagstadgad rätt att koppla upp sig via lokala nationella operatörer inom EU oberoende av var man har sin egentliga hemmaoperatör.

I stället för att en svensk i Grekland eller Frankrike kopplar upp sig via mycket dyr dataroaming som kopplas upp via Sverige, för att där kopplas upp på Internet, kommer man kunna använda den lokala grekiska eller franska operatörens nät för att direkt komma ut på nätet. I grunden är det samma princip som gäller när man via WiFi kopplar upp sig på Internet hemma eller utomlands.

Den andra avgörande faktorn för att avskaffa roaming är att vi bygger en gemensam europeisk digital marknad. Idag tvingas Internet och telekomföretag att anpassa sina affärsmodeller och konsumenterbjudanden till 28 olika nationella regelverk. Våra telemarknaders nationella karaktärer  försvårar företagens möjligheter att erbjuda liknande tjänster över hela Europa under samma förutsättningar. Vi måste bryta oss ur denna nationella logik och skapa en marknad där företag på ett enklare sätt än idag kan distribuera digitala varor och tjänster till 500 miljoner europeiska konsumenter.

Så avskaffar vi skyhöga kostnader för att använda en surfplatta eller mobiltelefon utomlands. Så ser vi till att roaming om några år blir lika modernt och vanligt förekommande som svart vit TV är idag.

Gunnar Hökmark

Ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP.

Läs artikeln på HD:s hemsida här.