Hoppa till innehåll

Av Storbritanniens folkomröstning om EU finns två lärdomar för Sverige – artikel i Sydsvenskan

Idag är det två år sedan Storbritannien folkomröstade om att lämna EU. Britterna röstade för ett utträde, men många frågetecken kvarstår.

Det är inte enkelt att skilja samhällen som växt ihop under gemensamma regler i över 40 år och inte blir det lättare av att den brittiska regeringen inte vet vad den vill eller vart den är på väg.

Mitt i det brittiska kaoset vill Sverigedemokraterna kasta ut Sverige i ett liknande öde, liksom Vänsterpartiet tidigare krävt. Det är ansvarslöst och bygger på den falska tron att Sverige skulle vara bättre ensamt och isolerat. De enda som gynnas av en sådan politik är länder som Ryssland och Kina, som vill se ett svagt Europa för att öka sitt eget inflytande.

Att lämna EU underminerar Storbritanniens roll i Europa och det egna välståndet. Landet förlorar både inflytande och marknader.

Det är ännu för tidigt att säga vad Storbritanniens utträde resulterar i. För Sverige vore det bra med ett så nära samarbete som möjligt.

Britternas problem i de förhandlingar som pågår beror på de svårigheter som det innebär att välja ensamhet. Den brittiska regeringen har i förhandlingarna kastat fram motstridiga bud. Den verkar både vilja tillhöra unionen och lämna den, ha kvar det britterna sade de ville lämna.

Tron att enskilda länder bättre möter den globala ekonomins utmaningar, digitaliseringen liksom hot från Ryssland och Kina är naiv. Viljan att gå ensamhetens väg bygger på en tro om etnisk renlärighet, som när Sverigedemokraterna säger att samer och judar inte är riktiga svenskar. Sverige blir inte bättre av att lämna EU. Istället måste vi alla stå upp för de värden som format vårt land.

Tillsammans med andra kan vi värna välstånd och frihet. Det är ingen tillfällighet att partier som prioriterar konflikter mellan grupper i samhället vill skapa nya gränser.

Av Storbritanniens folkomröstning finns två lärdomar för Sverige: Som medlem i EU blir landet starkare och vi har alla ett ansvar för att EU utvecklas i rätt riktning.