Hoppa till innehåll

Attackerna mot Sverige

Gårdagens IT-attacker, inte bara mot media utan också mot andra institutioner, visar på att det pågår ett ständigt krig i skuggorna, som handlar om att manifestera makt och inflytande, försvaga och destabilisera. Ingen vet självfallet med säkerhet vem som är ansvarig och ingen kan med säkerhet hävda att det har ett samband med den rapport som SÄPO släppte i veckan.

Det vi vet är att den ryska regimen satsar på psykologisk krigföring, har utvecklat former för cyberkrigföring, desinformation, opinionspåverkan och ekonomiska påtryckningar. Energipolitiken är en viktig del av denna strategiska inriktning, förutom utvecklingen av en militär förmåga som syftar till angrepp och invasion.

Det är inte säkert att dessa IT-attacker kan spåras till någon myndighet eller stat men det är viktigt att komma ihåg att den ryska regimen bygger på en sammanblandning av offentliga och privata maktstrukturer. Från Putins MC-klubb nattvargarna till de värsta banditgrupperingarna i Tjetjenien. Förutom statliga trollfabriker, regimtrogna media och regimens säkerhetsstrukturer.

Men det som är helt säkert att Ryssland bedriver en medveten politik för att splittra Europa och för att underminera stabilitet i dess samhällen. Den politik som Putin för i Ryssland för att hävda sin makt för han gentemot andra länder. I förlängningen av detta ligger inte bara de mer uppenbara säkerhetspolitiska riskerna utan också det skymningsland av korruption, maktpåtryckningar och underminerade samhällsinstitutioner som följer i spåren av denna politik.

De som förklarar Putins krigföring med att han har rätt till sin intressesfär, som om fria länder inte har rätt till sin frihet, säljer ut mycket av den demokrati och rättsstat som Europas demokratier har ett gemensamt ansvar att värna om. Det är obegripligt att vi i Sverige har ett antal före detta ambassadörer och debattörer som ser det som sin uppgift att försvara eller förklara en regim som vill försvaga rättsstat och demokrati.

Sverige bör liksom Europa i övrigt anpassa sig till denna nya verklighet. Vi måste bygga upp IT-säkerhet och Cyberförsvar liksom en medvetenhet om den psykologiska krigföring som ständigt pågår. Samma dag som SÄPO i förra veckan presenterade sin rapport hade en av våra dagstidningar ett stort reportage om den glada patriotism som råder på Krim, och som ledde till att Krim ansökte om anslutning till det ryska väldet, efter som det hette, blott 20 år under annan regim.

Hela det svenska samhället måste i dag relatera sig till att Ryssland inte är och inte fungerar som en demokrati. Den ryska regimen kan och använder obehindrat osanning som ett medel för att dölja verkligheten. En sådan regim bör avslöjas snarare än framställas som en aktör med del i sanningen. Den bär inte med sig fred och öppenhet utan ofred och slutenhet. Sådan ser vår verklighet ut och den visade sig i lördags kväll.