Hoppa till innehåll

Attac mot den fattiga världen

Attac-rörelsen är inte en attack mot den rika världen utan mot fattiga människors bästa hopp om välfärd. Kampanjorganisationen Attac präglas av vänsterns traditionella kamp mot marknadsekonomi och fri handel. Den bärs fram av samma vänsteretablissemang som genom åren försvarat planekonomi, stängda gränser och den fattigdom som blivit följden av socialistiska ekonomier. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till bildandet av det svenska Attac.
Om det är något vi kan se i vår tid så är det att fri handel och marknadsekonomi gett människor välfärd och nya möjligheter. De länder som har stannat bakom stängda gränser präglas av fattigdom och stagnation. Det är skamligt att så många som borde ha lärt sig något av sin samtidshistoria nu okritiskt och förtjust sluter upp bakom en ny politisk vänsteragenda för politisk styrning på bekostnad av enskilda människor.
På samma sätt som 1960-talets vänsteraktivister tvingade fram ett ideologiskt försvar för demokrati och marknadsekonomi ställs det nu ett krav på ett ideologiskt försvar för fri handel och öppna gränser. Det kan leda till en intensifierad politik för fri handel och rivna handelsmurar.
Därför måste målet nu inte bara vara att möta frihandelsmotståndarnas aktivism utan också att med hjälp av en principiell debatt föra frihandelns sak framåt. Frihandelns fiender har alltid visat sig vara fattigdomens vänner, vilka skepnader och motiv man än har anlagt, säger Hökmark.