Hoppa till innehåll

Att värna frekvenser och förlora publik

En dag som har präglats av förberedelser kring min rapport om europeisk spektrumlagstiftning. Ser man till de mycket snabba ökningar som präglar användningen av mobilt internet och datatrafik så är riskerna betydande att Europa kommer att slå i taket under de kommande åren. Det är bakgrunden till varför jag vill höja kommissionens ambitioner vad gäller kapacitet och ytterligare frekvenser för mobila bredband.

Det finns många som vill sätta käppar i hjulet för detta, inte minst Europas många TV-bolag som vill säkra gårdagens användning av frekvenser istället för att använda dem till TV-distribution via bredband. Lyckas de kan Europa mycket väl få världens bästa TV-sändningar så som man sände TV fram till 1980-talet samtidigt som vi blir nummer tre eller fyra när det gäller utvecklingen av den digitala ekonomin. Men en annan konsekvens riskerar bli att TV-bolagen i gengäld inte får utrymme i de bredband som kommer dominera konsumenternas användning. Att värna frekvensen och förlora publiken riskerar bli deras öde.

Eftermiddagen har också ägnats åt den moderata EU-nämndsgruppen i Riksdagen, på besök i Bryssel. Ett av de problem som jag pekade på under eftermiddagens diskussioner var just hur risken nu riskerar att gå vidare från Portugal till Bryssel.

Noterar nu att räntenivån för portugisiska obligationer ligger på en rekordnivå samtidigt som oron för Belgien sprider sig alltmer. Vi är nu inne i en europeisk statsskuldskris som inte slutar på den iberiska halvön. Den kan däremot hanteras genom en kombination av tydliga besparingar och samtidiga reformer för tillväxt tillsammans med ett nytt regelverk för euron. De kommande månadernas arbete med stabilitetspakten kommer bli avgörande för om vi får ett regelsystem som ger förtroende eller som befäster den klyfta som nu växer fram mellan nord och syd i EU.