Hoppa till innehåll

Att tvinga mörkrets krafter på defensiven

Mängden av experter som har tyckt och intervjuats kring flygförbudszonen är många. De allra flesta har påpekat det som är det traditionella inför militära insatser av detta slag, nämligen att en kontroll av luftrummet förutsätter att man slår ut allt som kan utmana denna kontroll. Och så är det.

Men det allra viktigaste är inte att slå ut motståndaren utan motståndarens vilja. Och de kommande dagarna får vi se om libyska förband är motiverade och villiga att dö för Gadaffi. Det vi såg i demonstrationernas och upprorets upptakt var hur många som ville lämna Gadaffi när det väl gällde. Nu kommer lojaliteten mot en galen härskare att sättas på prov.

Nu vet varje pilot och varje besättning av libyska luftvärnsbatterier att deras insatser kommer att mötas med övermäktig insats. Det är inte säkert att detta stärker deras motståndsvilja. Den vapenvila som Gadaffiregimen utlyste efter beslutet i FN bryts nu av trupper på marken och det kommer nog ske så länge de anser sig ha övermakten. Den stund allierade insatser förändrar detta förändras också situationen på marken. Hur mycket beror på hur omedelbart och kraftfullt dessa insatser görs.

Det blir de inledningsvis franska och engelska insatserna som kommer att sätta denna agenda för de kommande dagarna. Med därefter amerikanska och arabiska vidare insatser kommer det inte finnas någon Gadaffitrogen verksamhet på marken som tror sig kunna agera mot de allierade insatserna. Det gäller inte minst när insatser görs mot Gadaffis och regimens uppehållsplatser, något som kommer att ske om han fortsätter att beordra insatser mot civila.

Det därför viktigt att de militära insatserna påbörjas så snart som möjligt. Det som sker kring Benghazi nu kommer att påverka läget i hela Libyen.

I en värld som håller på att förändras mycket snabbt är det viktig att mörkrets krafter tvingas på defensiven. Det gäller i Libyen och på varje annan plats där förtrycket utmanas.

Bloggar: Kent Persson, Carl Bildt.

Etiketter: