Hoppa till innehåll

När politiken handlar om kvotering istället för krishantering

Samtidigt som världsekonomin balanserar på kanten till en recession, Europa är djupt nertyngt av skuldkrisen och bristen på konkurrenskraft riskerar att leda till ännu mer eftersläpning och fördjupad skuldkris, börsen faller med risk för att vi får ytterligare problem med sysselsättningen rasar debatten inom centern om man ska tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten så som några politiker tycker att andra människor ska göra för att de ska leva upp till politikers föreställning om vad som är rätt.

Det är förvisso inte unikt för centern men däremot ett uttryck för ett europeiskt dilemma som har fört så många länder in i skuldkrisen och påverkar vår långsiktiga konkurrenskraft. Allt för många politiker väjer för de stora problem som avgör vår välfärd i ivern att bestämma hur den ska se ut. Att man betraktar väljare som ett kollektiv av undersåtar och inte medborgare är bara ett uttryck för bristen på politisk fokusering på det som skapar välstånd och ger möjlighet till välfärd. Nämligen enskilda människors arbete, ansvar och företagande.

Hellre än att debattera hur människor ska göra med sina egna liv måste vi diskutera de reformer som lägger grunden för välfärd och gör det möjligt för människor att själva välja sina liv.

Debatten om kvotering inom och utom centern säger mer om synen på politikers uppdrag än något annat. Det är bra att det där liksom i övrigt finns de som har den radikala idén att människor själva är bäst skickade, och har rätt, att forma sin vardag.

Bloggar: Mikael Andersson, Robert Petersson, Anna-Karin Hatt, Mary X Jensen.