Hoppa till innehåll

Att stänga elen inne och ute

Mona Sahlin och socialdemokraternas samarbete för partiet tillbaka till 1980-talet. Nu vill de ha slut på elexport och ledningar till Europa, som är den mest avgörande frågan för att både säkra vår elförsörjning och andras och för att säkra att all ny energi i Europa kan användas till att pressa ner oljeanvändningen.

För svensk del innebär Sahlins avvecklingspolitik, utan elförbindelser till Europa, att elpriset kommer att stiga, att vi inte kommer att kunna använda vindkraft i Danmark och i Tyskland när den ger överskott, och ej heller kunna använda vår egen vindkraft när den finns tillgänglig. Och länderna i Central- och Östeuropa får finna sig i att leva i beroende till rysk gas. Lars Ohly kunde inte ha uttryckt det bättre själv.