Hoppa till innehåll

Att prioritera för ett bättre EU

På konferens med EPP gruppen där några inlägg om internet bygger på föreställningen om att problemen större än möjligheterna. Det är och kommer att förbli en viktig uppgift att värna Internets frihet, med de möjligheter det innebär för individer överallt, oavsett om det gäller informationsinhämtning eller tillgången på information som sådan.Men kanske viktigare än så är Internet det kanske i särklass viktigaste medlet mot slutna diktaturregimer. Det är ingen tillfällighet att det är i länder som Kina som man betraktar medborgarnas tillgång till internet som den stora faran. Internet har en demokratiseringskraft just genom att det inte finns någon överordnad kraft som samordnar och beslutar om vad som är tillåtet eller inte. Det urholkar inte det ansvar som vi som individer har vad gäller lag och rätt, oavsett Internet eller ej.

Budgetfrågorna i EU drivs nu närmare en konflikt mellan Parlament och rådet, där den lite ytliga föreställningen att mer Europa, som det heter kräver mer pengar dominerar i parlamentet men inte i de medlemsländer som just nu kämpar med stora budgetunderskott och som ska betala. Mer och bättre Europa får vi inte genom mer pengar utan men mer och bättre prioriteringar, oavsett hur mycket pengar medlemsstaterna överlåter till EU. Jag och min partigrupp kommer inte driva de skillnader som finns mot en budgetkris även om det finns en majoritet av liberaler och socialister som vill detta, just för att tvinga fram mer pengar. Det är i tider som vi lever i inte ansvarsfullt men bygger dessutom på att man inte vågar ifrågasätta en del av de utgifter som i dag är mindre viktiga än för 20 år sedan. Bi bör nu arbeta för att rensa undan de 20% av utgifterna som är minst viktiga för att den vägen bereda utrymme för de viktigaste utgifterna. Då blir det så att säga mer Europa.