Hoppa till innehåll

Att överbrygga bredbandsklyftan

I oktober 2005 fanns det ca 53 miljoner uppkopplingar i EU vilket motsvarar en täckningsgrad på 11,5 % för befolkningen och ca 20 % för hushållen. Bristande tillgång till bredbandsanslutningar är en del av det mera allmänna problemet som vanligtvis brukar kallas den ”digitala klyftan” och som beskriver klyftan mellan enskilda, företag och territorier när det gäller möjligheterna att få tillgång till informations- och kommunikationsteknik. Fördelarna med bredband är så stora att bristande tillgång till det är en fråga som måste lösas så snart som möjligt. Följaktligen måste EU öka sina ansträngningar för att främja ytterligare spridning i unionens nya medlemsstater liksom i de mindre utvecklade områdena.