Att hålla gränsen mot de extrema

I ett utspel i går ville de europeiska socialdemokraterna att EU, oklart i vilken form, ska frysa ut extrema partier. Det är bra eftersom det i den socialistiska gruppen i Europaparlamentet finns företrädare för de gamla socialistiska diktaturregimerna, liksom inte minst de svenska socialdemokraterna gjorde samarbetet med vänsterpartiet, ett parti som ända in i slutet stödde diktaturerna och i dag inte kan göra skillnad mellan demokrati och diktatur, till grund för sitt regeringsalternativ.

Nu syftar det socialdemokratiska utspelet inte på att klargöra hur man ser på samarbetet med gamla diktaturstödjare, utan andra extrema partier. Men det kan aldrig vara EU´s uppgift att vara polisk gentemot de politiska partierna i EU. Däremot bör varje demokratiskt parti hålla rent och klargöra att man inte kompromissar med partier som har en tvivelaktig värdegrund. Det gäller i Sverige Sverigedemokraterna där S började riksdagsarbetet med att hoppas på deras stöd men det gäller också det rödgröna samarbetet som bygger på kompromisser med Lars Ohlys parti. I dagens Europa bör seriösa partier hålla undan från de partier som är extrema. Europas socialdemokrater har en del att göra.