Att göra demokratins sak i Egypten till vår

Oroligheterna fortsätter i Egypten. Det kommer bli några dagar då ingen, allra minst de allra mest närvarande, vet var det kommer att sluta. Det mest uppenbara är att Europa och demokratiska länder nu måste göra demokratins sak i Egypten till sin.

Genom krav på den sittande regimen och genom att stödja dem som vill fortsätta framåt på demokratins väg, och att visa att den vägen också för Egyptens folk närmare europeiskt samarbete och ekonomiskt välstånd. Det som nu behöver göras kan förhoppningsvis bidra till att påverka Egyptens utveckling men också sätta ett nytt mönster där Europa visar att demokrati ska vara lika självklar för araber som för europeer.

Bloggar: Lennart Gabrielsson, Anders Ågren, Elias Giertz.