Hoppa till innehåll

Åtstramningar och tillväxt

Johan Norberg skriver klokt om synen på tillväxt och åtstramningar med anledning av en nyligen presenterad IMF – studie. Den sades visa att åtstramningar minskar tillväxten. Det är som Johan Norberg visar inte en slutsats som kan dras så enkelt, men framför allt säger studien inte något om det faktum att i de länder som länge har överspenderat har detta inte lett till någon större tillväxt.

Tvärtom har de som i dag har den största utgiftskrisen stimulerat sina ekonomier utan någon tillväxtökning. Nu är frågan om man ska fortsätta på ett spår som uppenbarligen inte löst problemen vem som ska finansiera en fortsatt hög överspendering som inte ger tillväxt men väl större skulder. Det som vi har sett i länder som under en längre tid har haft en stabil tillväxt är att man har stabila finanser och genomförda strukturreformer. Kunde vara värt för IMF att titta på. Det som är helt sant, och uppenbart nödvändigt, är att i länder som har konsumerat för mycket måste man konsumera mindre och då minskar konsumtionen. Det beror inte på mindre tillväxt utan på att man har haft för lite tillväxt tidigare och därför levt på högre nivå än man kan finansiera.