Hoppa till innehåll

Återta det ledarskap som krävs i Europa, Löfven! – artikel i SVT opinion

Välkommen till Europaparlamentet, Stefan Löfven.

Här öppnar vi marknader och stiftar gemensamma lagar. Förhoppningsvis ser du under ditt besök att det behövs nya tag om Sverige ska spela en roll i hur Europa utvecklas.

En svensk statsminister borde inom EU driva på för ett Europa som är öppet mot världen, med nya frihandelsavtal när Trump underminerar den internationella rättsordningen.

Det borde vara en självklarhet att Sverige tog ledarskap för att utveckla en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med en stark politik mot Ryssland vad gäller sanktioner, penningtvätt, desinformation och krigföringen i Ukraina.

Vi borde ha lett motståndet mot Nord Stream 2 istället för att passivt hoppas att något annat EU-land skulle lösa detta säkerhetspolitiska problem och klimatpolitiska självmål.

Sverige borde ha samlat länderna kring Östersjön och i norra Europa för att utveckla EU genom att fördjupa den inre marknaden och göra Europa till en ledande ekonomisk kraft, med en klimat- och energipolitik som förenar ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp.

Sverige borde vara det land som oavsett regeringars partifärger fördömer dem som underminerar rättsstaten, vare sig de sker i Ungern, Rumänien, Malta eller Slovakien.

Din tystnad om de länder som är socialdemokratiskt styrda har dessvärre varit dånande. Det devalverar våra ord när demokratin ska värnas.

Sverige borde vara ledande i att driva frågor om digitalisering, kamp mot byråkrati, handelsavtal, klimatpolitik och en sammanhållen flyktingpolitik som bygger på mer än svensk inrikespolitik.

Tyvärr har Sverige hamnat i bakvattnet i de frågor som nu är avgörande för den europeiska utvecklingen.

När du i dag talar i Europaparlamentet kommer du att inse att när du valde att göra EU till en plattform för social politik och arbetsmarknadsfrågor motverkade du möjligheten att vara ledande i de stora gemensamma frågorna.

Du kommer att mötas av det faktum att den sociala pelaren som du öppnade dörren för innebär lagstiftning om socialpolitik och arbetsmarknad, tvärtemot vad du säger i svensk debatt. EU stiftar lagar och det gäller även den sociala pelaren.

Nu kommer förslag och beslut om en europeisk arbetsmarknadsmyndighet, reglering av anställningsformer och om hur EU ska reglera balansen mellan privatliv och arbete och föräldraledighet, som direkt kan härledas till den sociala pelaren.

Ett EU som lagstiftar om detta kommer att skapa motsättningar mellan länder och mellan medborgarna och EU.

Svensk familjepolitik ska vara en funktion av vårt samhälles prioriteringar, inte en kompromiss med Polen, Malta, Frankrike och Danmark.

Svensk arbetsmarknad bör inte utformas som en kompromiss med södra Europas tradition av statlig styrning, Tysklands symbios mellan regering och arbetsmarknaden eller Frankrikes regeringsdekret. Den bör utformas i Sverige.

Vi bör i EU inte reglera människors vardag utan utforma en gemensam politik gentemot de hot, utmaningar och möjligheter som vi har gemensamt.

Det är ditt ansvar att återta det ledarskap som krävs för ett Europa som kan möta de utmaningar som vi endast kan lösa gemensamt.