Hoppa till innehåll

Åter i Bryssel

Först av allt ett tack för alla som deltog i kampanjen och för alla röster som lades för ett friare och öppnare Europa. Den kampanjen fortsätter.

 

Nu ett första möte med gruppledningen i ett grått Bryssel. Nu viktigt att sortera den nya situationen i ett parlament där det protektionistiska i många former – främlingsfientlighet, anti- EU, anti-marknad och anti rent allmänt – har vunnit ökad kraft.

 

Och samtidigt är det just det europeiska samarbetets syfte att överbrygga gränser och motsättningar. Europas möjligheter att möta sina utmaningar – rysk aggression mot Ukraina och europeisk rätt, klimatfrågan, den globala ekonomiska utmaningen och de olika motsättningar – handlar om våra möjligheter att utveckla samarbetet på ett sätt som människor känner ger öppenhet och bättre förutsättningar.

 

Det ställer krav på politiken mer och därmed krav på den nya kommissionen. För det är inte genom att föra över mer makt till europeisk nivå, som många av de svenska partierna ville, eller genom att ignorera de ekonomiska utmaningarna som vi stärker vår förmåga att möta klimatfrågan och hoten mot länders självständighet. Det är genom att fokusera på det som är de gemensamma europeiska frågorna och skapa en fortsatt ökad öppenhet.