Hoppa till innehåll

Åter Bryssel

Nu tidig morgon på väg till Bryssel och nya möten. För min del blir det slutförhandlingar om bankstrukturlagstiftningen där jag verkar för att vi ska kunna ha fungerande affärsbanker som underlättar för investeringar och företagande och inte politiska symbolhandlingar för att klyva stabila verksamheter. Det kommer nu ställas krav på svenska och nordiska socialdemokrater att agera inom Socialistgruppen om de menar allvar med att vi ska kunna öka investeringar istället för att strypa svenska och andra affärsbankers möjligheter att stödja svenskt näringsliv.

Den så kallade kapitalmarknadsunionen blir en annan viktig fråga för att underlätta för tillväxt. På motsvarande sätt tar vi nu fart med att försöka förverkliga den inre marknaden för energi. Telekomfrågorna och förutsättningarna för europeiskt digitalt ledarskap blir åter en annan viktig fråga liksom utvecklingen av den fortsatta Rysslandspolitiken där parlamentet för några månader sedan enades om en linje som präglades av öppenhet och samtidig fasthet kring att Ryssland måste följa lagar och regler om man vill vara en del av det internationella samfundets samarbete.

Och det blir självfallet Ryssland och landets aggression som är Europas stora fredsutmaning, Grekland som är den stora utmaningen vad gäller ekonomisk stabilitet och den övergripande ekonomiska politiken som är vår viktigaste uppgift framöver.Flyktingkrisen över Medelhavet som är ett uttryck för krig, grymheter och mänskligt lidande.

Vill vi inte att Europa ska präglas av allt större interna motsättningar när det gäller migrationsfrågor, främlingsfientlighet och nationella intressen måste vi sätta de stora frågor som präglar vår verklighet bli utgångspunkten för politiken. Och vi måste lösa dem om vi inte ska falla in i en utveckling av fortsatt hög arbetslöshet och vikande konkurrenskraft. När det gäller den ekonomiska politiken presenterar jag den närmaste månaden en genomgång kring hur den politik som syftar till billiga pengar och stimulanser genom underskott har kommit till vägs ände och att vi nu behöver en tid av strukturreformer som stärker konkurrenskraft och tillväxt.