Artiklar

A new transatlantic agenda
A new transatlantic agenda

In the ambition to make Europe a real geopolitical player the European Commission is currently cultivating an agenda that risks making Europe weaker rather than stronger. The various ideas about…

Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar
Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar

Ukraina är ett land som står utanför alla militärallianser och utan EU-medlemskap. Det är med andra ord ett land som är ensamt och utsatt, nu när Ryssland rustar vid dess gräns. Putins agg…

Kina får aldrig dominera vår ekonomi
Kina får aldrig dominera vår ekonomi

Den globala ekonomin står i dag inför många bekymmer. Pandemin och slutenhet i dess kölvatten är ett av dem. Men på lång sikt finns ingen större utmaning än den kinesiska diktaturen. Den kin…

Varför står inte Ann Linde upp för rättsstaten?
Varför står inte Ann Linde upp för rättsstaten?

Efter den fredliga rosenrevolutionen 2004 inledde Georgien en resa mot demokrati, marknadsekonomi och en rättsstat där kampen mot korruption var ett ledmärke. Den ryska invasionen 2008 kom som …

Låt inte Kina diktera ekonomins villkor
Låt inte Kina diktera ekonomins villkor

Det finns idag ingen större utmaning för den globala ekonomin än den kinesiska diktaturen. Kina är inte en aktör som alla andra. Under de senaste 40 åren har man gjort den ekonomiska framgå…

Antisemitism kan inte lagstiftas bort
Antisemitism kan inte lagstiftas bort

Sveriges justitieminister Morgan Johansson har sagt att han vill förbjuda förnekelse av Förintelsen, i föreställningen att man därmed bekämpar antisemitismen. Det är fel sätt att använda…

Dags för en gemensam agenda för EU och USA
Dags för en gemensam agenda för EU och USA

Debatten om vaccin och exportförbud visar med tydlighet en sak. De transatlantiska ekonomierna är djupt integrerade med varandra. Att inleda handelskrig med exportförbud för vaccin skulle leda ti…

Återhämtningen kräver ekonomisk liberalisering
Återhämtningen kräver ekonomisk liberalisering

I den dysterhetens tid som präglar pandemin drömmer många om gladare tider. Det glada 20-talet blir 2021 ett självklart begrepp att se som en analogi. Mycket riktigt svämmar medierna nu över av…

EU behöver en säkerhetspolitik
EU behöver en säkerhetspolitik

Europa och EU måste stå starka i en tid som definieras av en krigföring i gråzonen mellan fred och krig. En tid där diktaturer och despotier utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater fö…

EU är vi själva, inte ”de andra”
EU är vi själva, inte ”de andra”

Ofta hamnar debatten om olika sakfrågor inom EU i frågan om Europeiska unionen i sig själv är bra eller ej. Sällan kan europeisk politik diskuteras utan att det blir ett ställningstagande för …

Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna
Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna

När jag för första gången krävde att Sverige skulle stödja balternas frihetskamp fick jag höra att jag gick fascisternas ärenden. De baltiska staterna ansågs nämligen vara infekterade av…

Hög tid för en Östeuropakommission
Hög tid för en Östeuropakommission

Efter Majdanrevolutionen spred ett antal vänsterdebattörer idén att svenska medier präglas av en inneboende russofobi, vilket gjorde att medierapporteringen utpekade Rysslands som roten till allt…

För vänstern spelar det ingen roll att NKS är en succé
För vänstern spelar det ingen roll att NKS är en succé

För en del handlade frågan om huruvida man gillade Beatles eller Rolling Stones. För andra handlade det om Djurgården eller AIK. Och en tredje grupp bestämde sig för att privatiseringar var use…

Löfven ser inte skillnad på demokrati och diktatur
Löfven ser inte skillnad på demokrati och diktatur

När Löfven hävdar att ”Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin” är det ett uttryck för en anmärkningsvärd historisk blindhet. Det hela är mycket allvarligt för d…

Vi får inte upprepa det glada 20-talets misstag
Vi får inte upprepa det glada 20-talets misstag

Samtidens dystra pandemitillvaro får många att längta bort till en lyckligare tid. Det glada 20-talet blir 2021 ett självklart begrepp att se som en analogi. Bilderna av charleston, den första n…

Löfven måste klargöra sin demokratisyn
Löfven måste klargöra sin demokratisyn

Runt omkring i världen förkastar makthavare i regeringsställning oppositionen som ett hot mot demokratin och stabiliteten. Normalt sett har det alltid varit diktaturers och despoters språkbruk so…

Stefan Löfven skadar Sverigebilden
Stefan Löfven skadar Sverigebilden

En av de svåraste frågorna jag fick av mina vänner runt om i Europa var hur det kunde bli en socialdemokratisk regering efter 2014, trots att det fanns majoritet för en borgerlig. Att förklara p…

EU är vi, inte dom
EU är vi, inte dom

Hur EU har hanterat pandemin har för många blivit en fråga om Europeiska Unionen är bra eller ej. Med motsvarande logik kan samma fråga ställas om varje regering och stat. Svaret blir alltid at…

Dags för verklighetsförankrad diskussion om invandringen
Dags för verklighetsförankrad diskussion om invandringen

Den ena sidan vill med bestämdhet hävda att händelsen inte har någon relation till migrationspolitik och det stora flyktingmottagandet. Ofta sägs där också att antalet döda människor var lik…

Låt inte den transatlantiska länken vittra
Låt inte den transatlantiska länken vittra

Trots att USA:s framtid ter sig aningen ljusare med Biden präglas USA alltjämt av växande motsättningar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan delstater. I en värld där…

Ann Linde måste fördöma Georgiens regim
Ann Linde måste fördöma Georgiens regim

I tisdags stormade beväpnad kravallpolis högkvarteret för Georgiens ledande oppositionsparti på regeringens direkta uppdrag. Syftet var att fängsla oppositionsledaren Nika Melia. Det var ett led…

Elkrisen i Sverige kostar Europas klimatmål
Elkrisen i Sverige kostar Europas klimatmål

Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals innebär stora ökningar av CO2- utsläpp, jämfört med om de varit i fortsatt drift under sin livslängd. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar…

Is this goodbye to Georgia’s democracy?
Is this goodbye to Georgia’s democracy?

What we are seeing today in Georgia is a broken democracy. When the main opposition leader is dragged out of his party’s headquarters on the direct orders of the government, the country has said go…

Sverige måste göra upp med stödet till diktaturerna i öst
Sverige måste göra upp med stödet till diktaturerna i öst

Sverige behöver en kommission för att klargöra hur vi förhöll oss till diktaturerna i öst när de var dominerande som mest. Om inte regeringen Löfven vill ta initiativ till det – vilket i…

Den svenska elkrisen skadar  hela Europa
Den svenska elkrisen skadar hela Europa

Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals innebär stora ökningar av CO2- utsläpp, jämfört med om de varit i fortsatt drift under sin livslängd. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar…

For the Sake of Navalny – Letter To the Presidents of the Commission and the European Council

To: President of the European Commission, Ursula von der Leyen, President of the European Council, Charles Michel Dear President Ursula von der Leyen,  Dear President Charles Michel, …

Den demokratiska världen måste hålla ihop mot Kina
Den demokratiska världen måste hålla ihop mot Kina

Kina är den stora och avgörande utmaningen för den fria världen och den globala ekonomins utveckling så långt fram i tiden vi kan överblicka.  Kina är världens mäktigaste diktatur utan …

Vem vill ha ett pris till minne av en massmördare?
Vem vill ha ett pris till minne av en massmördare?

Ordet ”parasit” har en särskild betydelse i den politiska extremismens språk. Enligt Lenin var kulakerna – det vill säga de självägande bönderna – blodsugare och parasiter. Enligt Hitle…

Leninpriset hedrar en av historiens värsta massmördare
Leninpriset hedrar en av historiens värsta massmördare

 I Syrien och i Irak har den islamistiska mördarsekten IS förskräckt världen genom folkmord av yazidier, kristna och oliktänkande muslimer. Det terrorvälde som IS skapade hade två syften. Det…

Efter kalla kriget behövs en ny försvarspolitik
Efter kalla kriget behövs en ny försvarspolitik

Den svenska försvarsdebatten tenderar alltjämt att utgå från en verklighetssyn från kalla krigets dagar. Några decennier senare är situationen annorlunda. Förändringarna är så stora att…

Uppsala bör inte ta ställning för kärnvapenförbud
Uppsala bör inte ta ställning för kärnvapenförbud

S och L i Uppsala agerar ansvarslöst när de underminerar nationellt beslutsfattande i en säkerhetspolitisk fråga. Om förslaget att ansluta Uppsala till ICAN Cities appeal går igenom bör det f…

Gunnar Hökmark medverkar i Studio Axess
Gunnar Hökmark medverkar i Studio Axess

Den 28 januari släpptes säsongens första avsnitt av Studio Axess. Gunnar Hökmark var inbjuden som gäst och tog tempen på världsläget. Tillsammans med programledare PJ Anders Linder diskuterad…

Låt konkurrens rädda äldreomsorgen
Låt konkurrens rädda äldreomsorgen

Vem skulle vilja flytta in sina äldre eller sig själv på ett äldreboende som är förbjudet att ha en egen läkare tillgänglig? Den byråkratiska inramningen och detaljstyrningen motverkar inte …

Extremismen får aldrig relativiseras
Extremismen får aldrig relativiseras

Nej, det räcker inte att endast vara emot den extremism och de auktoritära riktningar som man vill beskylla sina politiska motståndare för. Försöken att göra inrikes partipolitik av stormninge…

Därför behöver USA och EU varandra
Därför behöver USA och EU varandra

Efter att Joe Biden svurits in som  USA:s president är den stora frågan för Europas del hur relationerna mellan USA och EU kan återupprättas och än viktigare utvecklas. Det räcker nämligen…

Låt inte Ryssland komma undan med gripandet av Navalnyj
Låt inte Ryssland komma undan med gripandet av Navalnyj

Om Ryssland ska kunna bli ett modernt samhälle och en framgångsrik nation finns det en sak som Putin och det ryska ledarskapet måste göra. Det är att släppa Aleksej Navalnyj fri. Ett land som g…

”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”
”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”

Början ligger längre tillbaka i tiden, när den grogrund som fick Trump att vinna de republikanska primärvalen lades. Och mycket kan komma att hända i det amerikanska samhället innan stormningen…

Sveriges militära upprustning räcker inte
Sveriges militära upprustning räcker inte

Vi lever i en mer osäker tid än någonsin.  Ett USA där kongressen stormas och stora väljargrupper ifrågasätter ett av alla myndigheter godkänt valresultat.  Ett Nato som under de …

Tid för reform inom äldreomsorgen
Tid för reform inom äldreomsorgen

En föreställning som hindrar en utveckling av debatten om en bättre äldreomsorg är den schablonmässiga uppfattningen som alltid kommer till uttryck vid problem i välfärden – nämligen att d…

Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen
Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen

Runt om i världen försöker auktoritära ledare snappa åt sig mer makt med pandemin som förevändning. Despoterna vädrar morgonluft och utnyttjar krisen för sina egna politiska syften. I en lå…

Nato är en garant för svensk säkerhet
Nato är en garant för svensk säkerhet

Den svenska Nato-debatten har fått en avgörande ny förutsättning. Det finns nu i Sveriges riksdag en majoritet för en så kallad Nato-option, det vill säga att vi klart uttalar att det är ett …

Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck
Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck

Svensk och europeisk kinapolitik har under lång tid präglats av ett ointresse för de förtryckta – över en miljard människor – och en långtgående naivitet inför deras förtryckare. Den sn…

Hämma inte de äldres valfrihet
Hämma inte de äldres valfrihet

De äldre riskerar att drabbas dubbelt av coronapandemin. Först var det framför allt de som blev allvarligt sjuka och dog. Nu utsätts de dessutom för en ideologisk kampanj mot den enskildes rätt…

Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten
Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten

Den svenska Nato-debatten är underlig. Regeringen är överens med riksdagen om vikten och värdet av ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete med Finland. Socialdemokraterna är också överens …

Låt oss göra 2021 till ett bättre år
Låt oss göra 2021 till ett bättre år

Nu står vi inför ett nytt år. Vi är många som hoppas att 2021 blir ett annat och bättre år än 2020.  Pandemin har drabbat världen både som den sjukdom den innebär och med de ekonomiska…

Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!
Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!

(Replik) När de tidigare ambassadörerna Sven Hirdman och Rolf Ekéus skriver i Kvartal den 12 december att Nato inte är vägen framåt beror det på att de tittar alltför mycket bakåt. Der…

Sverige måste stå upp mot hatet
Sverige måste stå upp mot hatet

I vår globaliserade värld finns inte längre avstånd som hindrar hat och våld att nå över gränserna. Vi ser det just nu i form av de senaste attentaten i Frankrike som upprört hela Europa. Is…

Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?
Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?

Om man anser att det är en sådan förmån att få gå i en friskola att platserna där bör lottas om det är kö, kan man inte samtidigt hävda att de är vinstmaskiner som inte bryr sig om utbild…

Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan
Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan

Det är som om en gammaldags tro på helvetespredikningar och undergången ska få folket att förstå vad som måste göras, utan att diskutera det som ska göras, som om det är självklart. Kanske…

”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern
”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern

För att finansiera dessa måste andra medlemsstater således låna mer. Därutöver kräver detta skattehöjningar och planerade gemensamma skatter som inte bara är fel av principiella skäl, utan …

EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen
EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen

Även om Biden står för en Europavänlig politik finns det en uppenbar risk att den långsiktiga utvecklingen i USA går fel när det gäller relationerna med Europa. För att motverka det måste E…

Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT
Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT

Vi får inte bli gisslan i jättens händer. Den fria världen är ekonomiskt långt mycket starkare än vad Kina är och kommer att förbli. Den kinesiska regimens återkommande hot mot andra lä…

De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT
De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT

Trivialiserar man hyllningarna till förtrycket förvränger man inte bara historien utan man underminerar också framtiden. Varje människas liv och död förtjänar sin respekt oavsett vem det …

USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP
USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP

Det amerikanska valet har med alla sina osäkerheter, gjort två saker extremt tydliga ur ett europeiskt perspektiv. USA har en avgörande betydelse för Europas säkerhet och för den internationell…

Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift
Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift

Lever man i föreställningsvärlden att människors välfärd och deras liv ska offras för att planeten ska överleva och att man själv har lösningen, underordnas demokratin snabbt de egna politi…

En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt
En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt

Det är i Malmö och i dess politiska ledning som kampen måste ta sin start. Inte i att staden som ett avlatsbrev får ett museum av staten. …

God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland
God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland

För ett par veckor sedan jublade delar av miljörörelsen över att Preem la ned sina planer på att bygga ett raffinaderi i Lysekil. I slutet av förra året var det nedläggningen av en reaktor i …

Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN
Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN

Placeringen kan bli en urskuldande acceptans för en verklighet vi inte får acceptera. Malmö har blivit en symbol för hur antisemitism har satt sig i vårt land. Till det har frånvaron av politis…

Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning
Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning

Varje dag utsätts demonstranter i Belarus för polisvåld, trakasserier, hot om tortyr och förnedring. Våldet och oroligheterna i Belarus fortsätter. I Minsk, en europeisk huvudstad drygt 80 m…

Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning
Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning

De förband vi i första hand behöver mer av kräver inte nya regementen, utan snarare ökad utbildning vid befintliga, fler moderna vapensystem samt bättre utrustning. När regeringen och samar…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT

För det är inte genom att stå vid sidan och agera bromskloss som Sverige kan förändra den europeiska politiken. En sådan inställning leder enbart till att andra tar besluten åt oss. Det fi…

Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen
Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen

Det nyupptäckta hålet i Estonia har satt fart på diskussionen om vad som hände. Hör journalisten bakom avslöjandet och några av dem som hade centrala roller vid tiden för olyckan. …

Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD
Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD

När januaripartierna marknadsför överenskommelsen man har för några år framåt, framställer man den som en stor upprustning. I själva verket återställer man försvarsanslagen till den nivå…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen

Det finns ingen gräns mellan svensk politik och den Europeiska unionens. EU-frågor, som det ofta slarvigt kallas, är inte något konstigt bortom Sveriges gränser, utan politik som i högsta grad …

Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar
Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar

Vare sig säkerheten, ekonomin, klimatfrågan eller värnet av fria samhällen kan vi klara själva. En internationell ekonomi där Kina träder fram som en av de största och snart den största e…

China’s attacks on Sweden are unacceptable in a democracy
China’s attacks on Sweden are unacceptable in a democracy

China’s verbal attacks on Swedish journalists, experts, opinion makers and human rights activists have been harsh, with wording and threats that do not belong in a democratic discourse. In Septemb…

EU och USA är frånvarande när det gäller att skapa stabilitet – artikel i Altinget
EU och USA är frånvarande när det gäller att skapa stabilitet – artikel i Altinget

För svensk fred och säkerhet är det avgörande med amerikansk närvaro i Europa och en stark Europeisk union. EU måste ha mandat att föra en politik som kan fylla tomrummet efter USA som vi nu s…

Blind svensk analys av Mellanösternkonflikten – artikel i Dagen
Blind svensk analys av Mellanösternkonflikten – artikel i Dagen

De uppmärksammade fredsavtalen mellan Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain har sin grund i Irans allt aggressivare agenda mot andra stater i regionen. Fredsavtalen mellan Förenade Arabemir…

EU och frågan om migrationen – SvDs Ledarredaktionen
EU och frågan om migrationen – SvDs Ledarredaktionen

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras EU och migrationen.  Den 1 december förra året tillträdde Ylva Johansson posten som EU-kommissionär med ansvar för migration och säkerhet, oc…

EU är Sverige, Sverige är EU – artikel i Svensk Tidskrift
EU är Sverige, Sverige är EU – artikel i Svensk Tidskrift

Alternativet till gemensamma beslut i EU är inte en libertariansk utopi utan nationella regler och regleringar noggrant förberedda av svenska byråkrater och politiker, som om det fanns olympiska s…

Europas styrka är vår – artikel i Dagens Industri
Europas styrka är vår – artikel i Dagens Industri

Ett starkt EU är avgörande för Sveriges suveränitet, stabilitet och fred.Istället för att ständigt göra sig till broms mot andras förslag vi ogillar måste Sverige övergå till att leda en …

Identitetspolitiken dömer människor till fattigdom – artikel i Expressen
Identitetspolitiken dömer människor till fattigdom – artikel i Expressen

Att vårt välstånd skapades av kolonialismen är helt uppåt väggarna. Sverige var ett av Europas fattigaste länder ända fram till 1800-talets slut. Pär Granstedt håller med mig om att inge…

”Finns det något skäl att ha kvar regeringen nu?” – artikel i SvD
”Finns det något skäl att ha kvar regeringen nu?” – artikel i SvD

De motsättningar som Stefan Löfven skapade när han utmålade oppositionen som dörröppnare för fascism och nazism, var bara konstlade och till för att slå vakt om makten. Regeringen Löfven…

Hur möter vi det hägrande säkerhetshotet? – artikel i Säkerhetsrådet
Hur möter vi det hägrande säkerhetshotet? – artikel i Säkerhetsrådet

En farlig säkerhetspolitik situation håller på att utvecklas i Europa. Det är i dessa tider som Sverige måste ha ett starkt försvar för att kunna möta hoten och de angrepp som kan riktas mot …

Den kinesiska ambassaden försöker skrämma till tystnad – artikel i DN
Den kinesiska ambassaden försöker skrämma till tystnad – artikel i DN

I en ny studie visar vi hur den kinesiska ambassaden försöker tysta försvaret av mänskliga rättigheter. Om inte varje angrepp mot det fria ordet bemöts riskerar vi att redaktioner, debattörer,…

Minnet av Håkan kommer att leva vidare – artikel i Upsala Nya Tidning
Minnet av Håkan kommer att leva vidare – artikel i Upsala Nya Tidning

I en tid då mörka krafter åter samlas kring vårt eget Fylkes gränser behövs sådana som Håkan Holmberg för att blåsa i trumpeterna och samlas med varandra. En frihetskämpe är det som ha…

Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i NWT
Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i NWT

När det gäller multilateral frihandel, en internationell världsordning baserad på rättsstatens värderingar, värnet av mänskliga fri- och rättigheter och klimatfrågan är vi små men ledande…

Identitetspolitiken är den nya rasismen – artikel i Expressen
Identitetspolitiken är den nya rasismen – artikel i Expressen

Ingen kan hållas ansvarig för andras handlingar, vare sig för sina förfäders eller för illgärningar begångna av människor med samma hudfärg.Så kan bara rasister tänka. Tanken på kolle…

Ett enigt Europa är starkt – artikel i Nerikes Allehanda
Ett enigt Europa är starkt – artikel i Nerikes Allehanda

I en tid då Europa måste stå starkt i världen är det viktigt att slå vakt om enighet och gemenskap. En förutsättning för att Europa ska kunna vara en stark aktör för multilateral frihan…

Europa måste stå starkt mot diktaturerna – artikel i Norrköpings Tidningar
Europa måste stå starkt mot diktaturerna – artikel i Norrköpings Tidningar

Det finns nämligen en gemensam nämnare när det gäller hot mot demokratisk utveckling och nationell suveränitet. Det mest anmärkningsvärda kring valet i Belarus är inte diktaturens valfusk,…

Kaoset i Belarus kan få värre konsekvenser än pandemin – artikel i Göteborgs-Posten
Kaoset i Belarus kan få värre konsekvenser än pandemin – artikel i Göteborgs-Posten

Massivt och brutalt polisvåld. En diktator som håller sig gömd och försöker låtsas som att den skådeprocess av kriminellt fusk som genomfördes i söndags var ett val. Ett folk som blir allt m…

Lukasjenko utsåg sig själv till president – artikel i Borås Tidning
Lukasjenko utsåg sig själv till president – artikel i Borås Tidning

Lukasjenko vann inte valet i Belarus, utan beslutade om sina röstsiffror och förbjöd motståndarna. Nej, Lukasjenko vann inte valet i Belarus. Han behöll med totalitära medel den makt han tag…

Första bästa är inte bästa möjliga för Europa – artikel i NWT
Första bästa är inte bästa möjliga för Europa – artikel i NWT

Det som borde ha blivit det bästa möjliga för Europa blev istället det första bästa. Första bästa innebär i det här fallet höjda bidrag och höjda skatter som går rakt emot behovet av en …

Viktigt att hålla fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Säffle-Tidningen
Viktigt att hålla fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Säffle-Tidningen

I en tid då våra grannländer har stängda gränser för svenskar är risken stor för att motsättningar tar överhanden, över den gemenskap som är de nordiska ländernas viktigaste styrka.Vi ka…

Sverige bör sätta EU-agendan – artikel i Norra Skåne
Sverige bör sätta EU-agendan – artikel i Norra Skåne

Allt för ofta hamnar den svenska EU-debatten i en diskussion om man ska säga ja eller nej till förslag från EU-kommissionen, som om kommissionens förslag är det slutliga uttrycket för vad euro…

Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Mariestads-Tidningen
Håll fast vid den nordiska gemenskapen – artikel i Mariestads-Tidningen

I en tid då våra grannländer har stängda gränser för svenskar är risken stor för att motsättningar tar överhanden, över den gemenskap som är de nordiska ländernas viktigaste styrka. Vi …

Norden måste släppa konflikterna om corona – artikel i Kvällsposten
Norden måste släppa konflikterna om corona – artikel i Kvällsposten

Det är i Norden som den mer sammanhållna och strukturerade fria världen kan ha sin kärna. Det finns en tid efter osämjan kring covid-19. Öresundsregionen bör vara det allra tydligaste uttrycke…

A stronger Commission is not the same as a stronger Europe – Op-ed in Euractiv
A stronger Commission is not the same as a stronger Europe – Op-ed in Euractiv

It is a dangerous myth to believe that maximising the role of the European Commission is  synonymous with a stronger, wealthier Europe. There is one thing we can learn from the last days of d…

Sverige behöver en bättre EU-politik – artikel i Barometern
Sverige behöver en bättre EU-politik – artikel i Barometern

Det är frånvaron av en positiv vision för Europa som gör att Sverige ständigt kommer på efterkälke i förhandlingar om Europeiska Unionens vägval och utveckling. Vi säger nej till det and…

Ryssland och Kina verkar i gränslandet mellan krig och fred – artikel i Altinget
Ryssland och Kina verkar i gränslandet mellan krig och fred – artikel i Altinget

Under våren har flera viktiga samtal och debatter fått ställas in som en direkt konsekvens av covid-19. Debatter som hade behövts, då den pandemi som just nu drabbar världen bidrar till att sk…

Den röda jätten är den rädda jätten – artikel i Norrköpings Tidningar
Den röda jätten är den rädda jätten – artikel i Norrköpings Tidningar

Rädslan för frihet ligger bakom Kinas aggressioner. Därför måste den fria världen sluta upp bakom varje land som attackeras. Friheten i Hongkong är i praktiken nedsläckt. Det kommunistiska…

Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater – artikel i Säkerhetsrådet
Hoten riktar sig främst mot demokratiska stater – artikel i Säkerhetsrådet

Nu måste ett finansierat försvarsbeslut komma på plats. Nu måste vår gemenskap inom EU och med Nato diskuteras på nytt. Nu måste vi se världen som den är och det ansvar som följer av det. V…

Coronakrisen tvingar fram ny politik mot diktaturens Kina – artikel i Borås Tidning
Coronakrisen tvingar fram ny politik mot diktaturens Kina – artikel i Borås Tidning

Vi måste tydligt visa för regimen i Peking att vi inte kompromissar med demokratiska principer. Coronapandemin har lett fram till en stor mängd insikter för Sverige och den fria värld som vi …

Den inre marknaden är det framtida EUs kärna – artikel i Svensk Tidskrift
Den inre marknaden är det framtida EUs kärna – artikel i Svensk Tidskrift

Europeiska rådets misslyckande att vid sitt midsommarmöte enas om en långtidsbudget och ett återhämtningspaket, är ett misslyckande allra mest för Sverige. Vi har nu hamnat i situationen att a…

Skyll inte coronadöden på privat äldreomsorg – artikel i Aftonbladet
Skyll inte coronadöden på privat äldreomsorg – artikel i Aftonbladet

Vänsterns favoritförklaring; att döma ut den svenska äldreomsorgen på grund av privatiseringar för att därmed skylla spridningen av corona bland äldre på privata aktörer, är inget annat ä…

Regeringen riskerar svensk säkerhet – artikel i Mariestads-Tidningen
Regeringen riskerar svensk säkerhet – artikel i Mariestads-Tidningen

De kollapsade försvarsförhandlingarna är bara ett i raden av misslyckanden, från en regering som tagit för vana att undvika att hantera sina uppgifter och därmed se till att inga viktiga reform…

Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts – Foreword
Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts – Foreword

Things are not as they were. That’s an old truth, always overshadowed by the fact that our experience and learning come from the past and are the main tools with which we understand the world. We a…

20 år med Putin – Förord
20 år med Putin – Förord

Vladimir Putin, som tillträdde tio år efter Sovjetunionens fall, har under sina 20 år vid makten kommit att bli den mest framgångsrike av de sovjetiska ledarna. Det är en paradox att den man…

EU och framtiden: Hur går vi vidare efter corona? – Panel i SVT Forum
EU och framtiden: Hur går vi vidare efter corona? – Panel i SVT Forum

Coronapandemin och den ekonomiska krisen har orsakat spänningar mellan medlemsländerna. Vissa kräver ett fördjupat samarbete för att hantera de nya utmaningarna, andra en lösare sammanslutning.…

Varför tiger Ann Linde om Kinas övergrepp? – artikel i Expressen
Varför tiger Ann Linde om Kinas övergrepp? – artikel i Expressen

Vill regeringen vara en ledande kraft för demokrati måste den tillsammans med andra fria länder våga leda och vara en kraft. Kanske är det inte mer med den svenska satsningen än att det handla…