Artiklar

Antisemitismen kräver mer än en konferens
Antisemitismen kräver mer än en konferens

Det är en allvarlig verklighet att vi i Sverige har en levande antisemitism, som i vissa delar av vårt land gör livet outhärdligt för judar. De hånas, hotas och känner en ständig oro för sin…

Replik: 15 procent av skolorna kan inte vara ett problem
Replik: 15 procent av skolorna kan inte vara ett problem

Efter en text som demoniserar friskolorna, hävdar att de i grunden är undermåliga och ignorerar det faktum att 400 000 elever har valt friskolor, undrar Linnea Lindquist hur jag kan tro att någo…

Europas ledarskap kan inte bygga på självtillräcklighet
Europas ledarskap kan inte bygga på självtillräcklighet

När EU-kommissionens kommissionär för inre marknad och industriell utveckling, fransmannen Thierry Breton, besöker Sverige i dag, tisdag, finns det ett viktigt budskap han måste mötas av. Euro…

On valfriheten och förmynderiet
On valfriheten och förmynderiet

Det finns ett uttryck som ibland används både till höger och vänster, som jag ogillar djupt. Det är uttrycket DDR-Sverige, som används för att beskriva vårt land på 1970- och 1980-talen. Det…

Socialdemokraterna sätter ideologin före eleverna
Socialdemokraterna sätter ideologin före eleverna

Det finns ett antal paradoxer i Socialdemokraternas kamp mot det fria skolvalet. De bygger alla på att S hellre värnar det offentligas makt än den enskildes, sätter den politiska styrningen före…

Replik: Sluta misstänkliggöra meningsmotståndare
Replik: Sluta misstänkliggöra meningsmotståndare

Replik till Anna Dahlberg på Expressens ledarsida (25/9). När jag på 1980-talet första gången föreslog att Sverige skulle stödja de baltiska ländernas frihetskamp angreps jag av Socialdemo…

Afghanistan är den civiliserade världens nederlag
Afghanistan är den civiliserade världens nederlag

Afghanistans fall och talibanernas maktövertagande är ett nederlag för den civiliserade världen. Det är en triumf för islamistisk extremism och jihadism, liksom för Rysslands och Kinas regimer…

Replik: Människors rätt att välja skola är en av vår tids främsta folkrörelser, Sven-Eric Liedman
Replik: Människors rätt att välja skola är en av vår tids främsta folkrörelser, Sven-Eric Liedman

Mycket talar för att studieresultaten i Sverige skulle förbättras om vi fick fler skolkoncerner. Men i Sven-Eric Liedmans ögon är individernas val en fientlig handling mot folket, skriver Gunnar…

Replik Ledare: Dålig kvalitet är problemet – fokusera på det
Replik Ledare: Dålig kvalitet är problemet – fokusera på det

Den 10 september skrev ledarskribenten Emma Høen Bustos i Dagens Nyheter om friskoledebatten och menade att borgerliga politiker som växte upp under efterkrigstiden har visserligen all anledning at…

Demokratin får aldrig relativiseras
Demokratin får aldrig relativiseras

Demokratin hotas både av dem som ser den som ett hinder för den egna makten och de som inte förstår demokratins gränser. De sistnämnda utgör kanske det farligaste hotet, eftersom det inte är …

Replik: Välfärden kan leverera mer för mindre
Replik: Välfärden kan leverera mer för mindre

Planekonomins utgångspunkt var att kvalitet och effektivitet garanteras om företag och andra verksamheter drivs av staten – eller under ”folkets kontroll”, som det brukade heta. Att ifrågas…

”Den kinesiska ambassaden fortsätter hota kritiker”
”Den kinesiska ambassaden fortsätter hota kritiker”

Det senaste året har den kinesiska ambassaden hört av sig till en rad svenska skribenter och politiker, ibland för uppläxningar och ibland med explicita hot. Med anledning av tankesmedjan Frivär…

Vårt stöd hjälpte drömmen att bli verklig
Vårt stöd hjälpte drömmen att bli verklig

Idag för 30 år sedan, den 26 augusti 1991, hölls det 76:e måndagsmötet i Stockholm till stöd för Baltikums frihet. Varje måndag klockan 12, under nästan två års tid, samlades åldrade flyk…

Slutreplik: ”Cyniskt och fel om orsaken till att skolor är dåliga”
Slutreplik: ”Cyniskt och fel om orsaken till att skolor är dåliga”

”Det är självklart så att socioekonomisk bakgrund påverkar skolresultaten, men det gör det desto viktigare att se till att även de med svårare förutsättningar kan få bästa möjliga skola.”…

”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”
”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”

Friskolor uppsätts för orättvisa påhopp i debatten om den svenska skolan. Men vi borde inte attackera skolor som till övervägande delen är bra, och i stället komma överens om att dåliga sko…

Till alla er som var emot insatsen i Afghanistan
Till alla er som var emot insatsen i Afghanistan

Ingen kan säga annat än att det var väntat. De brutala avrättningarna, massdödandet och lemlästningen. Det som nu sker i Afghanistan är en seger för de mest brutala och grymma krafterna vi ka…

Oseriös utrikespolitik i regeringen Löfven III
Oseriös utrikespolitik i regeringen Löfven III

Decemberöverenskommelsen, därefter januariöverenskommelsen samt nuvarande semesteruppgörelse har i praktiken gett Socialdemokraterna ett unikt mandat att utifrån en minoritetsposition utforma sv…

Demokratin är en lång och envis kamp
Demokratin är en lång och envis kamp

För trettio år sedan, i augusti 1991, hände det mest otroliga. Sovjetunionen föll. En totalitär diktatur som haft total kontroll och utövat totalt förtryck, tvingades vika inför människors k…

Europe’s Digital Future: Perspectives from Sweden

This first joint report by a transnational network of think tanks convened as part of the IIEA’s Europe’s Digital Future network seeks to highlight the perspectives of some of Europe’s ‘dig…

Gör upp med vår historia – stå upp för frihet i Kuba
Gör upp med vår historia – stå upp för frihet i Kuba

För trettio år sedan välte de baltiska folken sin diktatur och ockupationsmakt över ända. Den sjungande revolutionen, de fredliga demonstrationerna och de beslutsamma kraven på sanning och rät…

Svensk ”cyber-tsar” behövs efter Coops stängning
Svensk ”cyber-tsar” behövs efter Coops stängning

I gråzonen mellan krig och fred blir det allt gråare. När det amerikanska IT-företaget Kaseya med 37 000 kunder attackerades drabbades också matvarukedjan Coop. Amerikanska myndigheter har pekat…

Låt inte Kina vinna vår tids stora kamp
Låt inte Kina vinna vår tids stora kamp

Kinas kommunistiska parti har som mål att underminera demokratin globalt. Den fria världens länder måste förstå att det är ett hot som bygger på diktaturens inneboende logik. I Kina råder…

”Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling.”
”Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling.”

Varje år drabbas över 2,6 miljoner européer, unga som gamla, av cancer.  Det är stora siffror, men ingenting att stå maktlös inför. Idag kan liv förlängas och cancer botas på sätt som v…

I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism
I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism

Så ännu en gång en tragedi och ett uttryck för en grov kriminalitet som hotar vårt samhälle. En chock och tragedi för anhöriga, vänner och kolleger. En attack på vårt rättssamhälle som i…

Den fria världen är starkare tillsammans
Den fria världen är starkare tillsammans

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet. En tid där diktaturer utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater för sin egen maktutövning. En tid där krigföringen sker i skuggvärlden mellan k…

Låt inte diktaturens logik segra
Låt inte diktaturens logik segra

Den kinesiska diktaturen bekämpar demokratin var den än kan nå. Den fria världen måste inse att det inte är ett hot som i första hand hänger samman med geografi och territorium, utan om vilja…

Varför stödjer inte Sverige friheten och demokratin?
Varför stödjer inte Sverige friheten och demokratin?

Mellanöstern präglas av en lång rad konflikter grundade i hat, religiösa motsättningar och despotiers kamp om makten. Större delen av den antisemitism som plågar Sverige kommer från dessa kon…

Att stödja demokratin borde vara självklart
Att stödja demokratin borde vara självklart

Det ena är ett av de mer jämställda länderna i världen och det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. Där råder press- och yttrandefrihet, rättsstatsprincipen sa…

Svensk klimatpolitik ett förvirrat slag i luften
Svensk klimatpolitik ett förvirrat slag i luften

Debatten om klimatfrågan präglas av en ständigt upprepande symbolpolitik med knapp påverkan på den globala klimatutvecklingen. Subventioner av elcyklar, plastpåseskatten, stoppet av Preemraff i…

Lukasjenkos flygkapning kräver ett nytt försvarstänk
Lukasjenkos flygkapning kräver ett nytt försvarstänk

Lukasjenko-regimen gör Belarus till en nation ingen kan lita på – en pariastat. Man utsträcker diktaturens logik till det internationella samfundet. Det bör för svensk och europeisk del leda t…

En liten demokrati
En liten demokrati

En liten demokrati. Full rösträtt för samtliga medborgare. I grunden ett av de mer jämställda länderna i världen. Det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. En st…

Fem förslag för att få framtidens klimatpolitik
Fem förslag för att få framtidens klimatpolitik

Ett problem som präglar den svenska klimatdebatten är att symbolpolitik ofta prioriteras framför faktiska åtgärder. Allt tyder på att Sverige behöver en ny politik med hjälp av vilken vi kan …

Vi måste bemöta alla gråzonens säkerhetshot
Vi måste bemöta alla gråzonens säkerhetshot

Vi lever i en ständigt pågående krigföring. Den sker i en gråzon inom den formella fredens ram. Det kan handla om kontroll av energimarknader och viktiga medier, ekonomiska blockader mot f…

Slutreplik: Tydligt att V inte gjort upp med sin historia
Slutreplik: Tydligt att V inte gjort upp med sin historia

När man läser Håkan Svenneling och Hanna Gunnarssons (V) replik till mig om svensk säkerhetspolitik slås man av att Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia är ett arbete som aldrig tar sl…

Baltikums frihet ett bevis på att Nato fungerar
Baltikums frihet ett bevis på att Nato fungerar

I år är det 30 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria länder. I dag är de medlemmar i Nato och i EU, tryggt förankrade i ett stabilt och demokratiskt Europa. Detta var aldrig en sj…

A new transatlantic agenda
A new transatlantic agenda

In the ambition to make Europe a real geopolitical player the European Commission is currently cultivating an agenda that risks making Europe weaker rather than stronger. The various ideas about…

Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar
Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar

Ukraina är ett land som står utanför alla militärallianser och utan EU-medlemskap. Det är med andra ord ett land som är ensamt och utsatt, nu när Ryssland rustar vid dess gräns. Putins agg…

Kina får aldrig dominera vår ekonomi
Kina får aldrig dominera vår ekonomi

Den globala ekonomin står i dag inför många bekymmer. Pandemin och slutenhet i dess kölvatten är ett av dem. Men på lång sikt finns ingen större utmaning än den kinesiska diktaturen. Den kin…

Varför står inte Ann Linde upp för rättsstaten?
Varför står inte Ann Linde upp för rättsstaten?

Efter den fredliga rosenrevolutionen 2004 inledde Georgien en resa mot demokrati, marknadsekonomi och en rättsstat där kampen mot korruption var ett ledmärke. Den ryska invasionen 2008 kom som …

Låt inte Kina diktera ekonomins villkor
Låt inte Kina diktera ekonomins villkor

Det finns idag ingen större utmaning för den globala ekonomin än den kinesiska diktaturen. Kina är inte en aktör som alla andra. Under de senaste 40 åren har man gjort den ekonomiska framgå…

Antisemitism kan inte lagstiftas bort
Antisemitism kan inte lagstiftas bort

Sveriges justitieminister Morgan Johansson har sagt att han vill förbjuda förnekelse av Förintelsen, i föreställningen att man därmed bekämpar antisemitismen. Det är fel sätt att använda…

Dags för en gemensam agenda för EU och USA
Dags för en gemensam agenda för EU och USA

Debatten om vaccin och exportförbud visar med tydlighet en sak. De transatlantiska ekonomierna är djupt integrerade med varandra. Att inleda handelskrig med exportförbud för vaccin skulle leda ti…

Återhämtningen kräver ekonomisk liberalisering
Återhämtningen kräver ekonomisk liberalisering

I den dysterhetens tid som präglar pandemin drömmer många om gladare tider. Det glada 20-talet blir 2021 ett självklart begrepp att se som en analogi. Mycket riktigt svämmar medierna nu över av…

EU behöver en säkerhetspolitik
EU behöver en säkerhetspolitik

Europa och EU måste stå starka i en tid som definieras av en krigföring i gråzonen mellan fred och krig. En tid där diktaturer och despotier utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater fö…

EU är vi själva, inte ”de andra”
EU är vi själva, inte ”de andra”

Ofta hamnar debatten om olika sakfrågor inom EU i frågan om Europeiska unionen i sig själv är bra eller ej. Sällan kan europeisk politik diskuteras utan att det blir ett ställningstagande för …

Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna
Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna

När jag för första gången krävde att Sverige skulle stödja balternas frihetskamp fick jag höra att jag gick fascisternas ärenden. De baltiska staterna ansågs nämligen vara infekterade av…

Hög tid för en Östeuropakommission
Hög tid för en Östeuropakommission

Efter Majdanrevolutionen spred ett antal vänsterdebattörer idén att svenska medier präglas av en inneboende russofobi, vilket gjorde att medierapporteringen utpekade Rysslands som roten till allt…

För vänstern spelar det ingen roll att NKS är en succé
För vänstern spelar det ingen roll att NKS är en succé

För en del handlade frågan om huruvida man gillade Beatles eller Rolling Stones. För andra handlade det om Djurgården eller AIK. Och en tredje grupp bestämde sig för att privatiseringar var use…

Löfven ser inte skillnad på demokrati och diktatur
Löfven ser inte skillnad på demokrati och diktatur

När Löfven hävdar att ”Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin” är det ett uttryck för en anmärkningsvärd historisk blindhet. Det hela är mycket allvarligt för d…

Vi får inte upprepa det glada 20-talets misstag
Vi får inte upprepa det glada 20-talets misstag

Samtidens dystra pandemitillvaro får många att längta bort till en lyckligare tid. Det glada 20-talet blir 2021 ett självklart begrepp att se som en analogi. Bilderna av charleston, den första n…

Löfven måste klargöra sin demokratisyn
Löfven måste klargöra sin demokratisyn

Runt omkring i världen förkastar makthavare i regeringsställning oppositionen som ett hot mot demokratin och stabiliteten. Normalt sett har det alltid varit diktaturers och despoters språkbruk so…

Stefan Löfven skadar Sverigebilden
Stefan Löfven skadar Sverigebilden

En av de svåraste frågorna jag fick av mina vänner runt om i Europa var hur det kunde bli en socialdemokratisk regering efter 2014, trots att det fanns majoritet för en borgerlig. Att förklara p…

EU är vi, inte dom
EU är vi, inte dom

Hur EU har hanterat pandemin har för många blivit en fråga om Europeiska Unionen är bra eller ej. Med motsvarande logik kan samma fråga ställas om varje regering och stat. Svaret blir alltid at…

Dags för verklighetsförankrad diskussion om invandringen
Dags för verklighetsförankrad diskussion om invandringen

Den ena sidan vill med bestämdhet hävda att händelsen inte har någon relation till migrationspolitik och det stora flyktingmottagandet. Ofta sägs där också att antalet döda människor var lik…

Låt inte den transatlantiska länken vittra
Låt inte den transatlantiska länken vittra

Trots att USA:s framtid ter sig aningen ljusare med Biden präglas USA alltjämt av växande motsättningar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan delstater. I en värld där…

Ann Linde måste fördöma Georgiens regim
Ann Linde måste fördöma Georgiens regim

I tisdags stormade beväpnad kravallpolis högkvarteret för Georgiens ledande oppositionsparti på regeringens direkta uppdrag. Syftet var att fängsla oppositionsledaren Nika Melia. Det var ett led…

Elkrisen i Sverige kostar Europas klimatmål
Elkrisen i Sverige kostar Europas klimatmål

Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals innebär stora ökningar av CO2- utsläpp, jämfört med om de varit i fortsatt drift under sin livslängd. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar…

Is this goodbye to Georgia’s democracy?
Is this goodbye to Georgia’s democracy?

What we are seeing today in Georgia is a broken democracy. When the main opposition leader is dragged out of his party’s headquarters on the direct orders of the government, the country has said go…

Sverige måste göra upp med stödet till diktaturerna i öst
Sverige måste göra upp med stödet till diktaturerna i öst

Sverige behöver en kommission för att klargöra hur vi förhöll oss till diktaturerna i öst när de var dominerande som mest. Om inte regeringen Löfven vill ta initiativ till det – vilket i…

Den svenska elkrisen skadar  hela Europa
Den svenska elkrisen skadar hela Europa

Avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals innebär stora ökningar av CO2- utsläpp, jämfört med om de varit i fortsatt drift under sin livslängd. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar…

For the Sake of Navalny – Letter To the Presidents of the Commission and the European Council

To: President of the European Commission, Ursula von der Leyen, President of the European Council, Charles Michel Dear President Ursula von der Leyen,  Dear President Charles Michel, …

Den demokratiska världen måste hålla ihop mot Kina
Den demokratiska världen måste hålla ihop mot Kina

Kina är den stora och avgörande utmaningen för den fria världen och den globala ekonomins utveckling så långt fram i tiden vi kan överblicka.  Kina är världens mäktigaste diktatur utan …

Vem vill ha ett pris till minne av en massmördare?
Vem vill ha ett pris till minne av en massmördare?

Ordet ”parasit” har en särskild betydelse i den politiska extremismens språk. Enligt Lenin var kulakerna – det vill säga de självägande bönderna – blodsugare och parasiter. Enligt Hitle…

Leninpriset hedrar en av historiens värsta massmördare
Leninpriset hedrar en av historiens värsta massmördare

 I Syrien och i Irak har den islamistiska mördarsekten IS förskräckt världen genom folkmord av yazidier, kristna och oliktänkande muslimer. Det terrorvälde som IS skapade hade två syften. Det…

Efter kalla kriget behövs en ny försvarspolitik
Efter kalla kriget behövs en ny försvarspolitik

Den svenska försvarsdebatten tenderar alltjämt att utgå från en verklighetssyn från kalla krigets dagar. Några decennier senare är situationen annorlunda. Förändringarna är så stora att…

Uppsala bör inte ta ställning för kärnvapenförbud
Uppsala bör inte ta ställning för kärnvapenförbud

S och L i Uppsala agerar ansvarslöst när de underminerar nationellt beslutsfattande i en säkerhetspolitisk fråga. Om förslaget att ansluta Uppsala till ICAN Cities appeal går igenom bör det f…

Gunnar Hökmark medverkar i Studio Axess
Gunnar Hökmark medverkar i Studio Axess

Den 28 januari släpptes säsongens första avsnitt av Studio Axess. Gunnar Hökmark var inbjuden som gäst och tog tempen på världsläget. Tillsammans med programledare PJ Anders Linder diskuterad…

Låt konkurrens rädda äldreomsorgen
Låt konkurrens rädda äldreomsorgen

Vem skulle vilja flytta in sina äldre eller sig själv på ett äldreboende som är förbjudet att ha en egen läkare tillgänglig? Den byråkratiska inramningen och detaljstyrningen motverkar inte …

Extremismen får aldrig relativiseras
Extremismen får aldrig relativiseras

Nej, det räcker inte att endast vara emot den extremism och de auktoritära riktningar som man vill beskylla sina politiska motståndare för. Försöken att göra inrikes partipolitik av stormninge…

Därför behöver USA och EU varandra
Därför behöver USA och EU varandra

Efter att Joe Biden svurits in som  USA:s president är den stora frågan för Europas del hur relationerna mellan USA och EU kan återupprättas och än viktigare utvecklas. Det räcker nämligen…

Låt inte Ryssland komma undan med gripandet av Navalnyj
Låt inte Ryssland komma undan med gripandet av Navalnyj

Om Ryssland ska kunna bli ett modernt samhälle och en framgångsrik nation finns det en sak som Putin och det ryska ledarskapet måste göra. Det är att släppa Aleksej Navalnyj fri. Ett land som g…

”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”
”Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin”

Början ligger längre tillbaka i tiden, när den grogrund som fick Trump att vinna de republikanska primärvalen lades. Och mycket kan komma att hända i det amerikanska samhället innan stormningen…

Sveriges militära upprustning räcker inte
Sveriges militära upprustning räcker inte

Vi lever i en mer osäker tid än någonsin.  Ett USA där kongressen stormas och stora väljargrupper ifrågasätter ett av alla myndigheter godkänt valresultat.  Ett Nato som under de …

Tid för reform inom äldreomsorgen
Tid för reform inom äldreomsorgen

En föreställning som hindrar en utveckling av debatten om en bättre äldreomsorg är den schablonmässiga uppfattningen som alltid kommer till uttryck vid problem i välfärden – nämligen att d…

Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen
Magdalena Andersson och regeringen utnyttjar krisen

Runt om i världen försöker auktoritära ledare snappa åt sig mer makt med pandemin som förevändning. Despoterna vädrar morgonluft och utnyttjar krisen för sina egna politiska syften. I en lå…

Nato är en garant för svensk säkerhet
Nato är en garant för svensk säkerhet

Den svenska Nato-debatten har fått en avgörande ny förutsättning. Det finns nu i Sveriges riksdag en majoritet för en så kallad Nato-option, det vill säga att vi klart uttalar att det är ett …

Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck
Vi får aldrig glömma diktaturens förtryck

Svensk och europeisk kinapolitik har under lång tid präglats av ett ointresse för de förtryckta – över en miljard människor – och en långtgående naivitet inför deras förtryckare. Den sn…

Hämma inte de äldres valfrihet
Hämma inte de äldres valfrihet

De äldre riskerar att drabbas dubbelt av coronapandemin. Först var det framför allt de som blev allvarligt sjuka och dog. Nu utsätts de dessutom för en ideologisk kampanj mot den enskildes rätt…

Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten
Socialdemokraternas logiska kullerbyttor i Nato-debatten

Den svenska Nato-debatten är underlig. Regeringen är överens med riksdagen om vikten och värdet av ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete med Finland. Socialdemokraterna är också överens …

Låt oss göra 2021 till ett bättre år
Låt oss göra 2021 till ett bättre år

Nu står vi inför ett nytt år. Vi är många som hoppas att 2021 blir ett annat och bättre år än 2020.  Pandemin har drabbat världen både som den sjukdom den innebär och med de ekonomiska…

Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!
Välkomna till 2020-talet, Hirdman och Ekéus!

(Replik) När de tidigare ambassadörerna Sven Hirdman och Rolf Ekéus skriver i Kvartal den 12 december att Nato inte är vägen framåt beror det på att de tittar alltför mycket bakåt. Der…

Sverige måste stå upp mot hatet
Sverige måste stå upp mot hatet

I vår globaliserade värld finns inte längre avstånd som hindrar hat och våld att nå över gränserna. Vi ser det just nu i form av de senaste attentaten i Frankrike som upprört hela Europa. Is…

Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?
Varför vill ni ha lottning om friskolorna är så dåliga?

Om man anser att det är en sådan förmån att få gå i en friskola att platserna där bör lottas om det är kö, kan man inte samtidigt hävda att de är vinstmaskiner som inte bryr sig om utbild…

Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan
Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan

Det är som om en gammaldags tro på helvetespredikningar och undergången ska få folket att förstå vad som måste göras, utan att diskutera det som ska göras, som om det är självklart. Kanske…

”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern
”Låt inte Polen och Ungern blockera EU:s coronafond” – artikel i Barometern

För att finansiera dessa måste andra medlemsstater således låna mer. Därutöver kräver detta skattehöjningar och planerade gemensamma skatter som inte bara är fel av principiella skäl, utan …

EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen
EU måste stärka samarbete med USA – artikel på Europaportalen

Även om Biden står för en Europavänlig politik finns det en uppenbar risk att den långsiktiga utvecklingen i USA går fel när det gäller relationerna med Europa. För att motverka det måste E…

Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT
Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT

Vi får inte bli gisslan i jättens händer. Den fria världen är ekonomiskt långt mycket starkare än vad Kina är och kommer att förbli. Den kinesiska regimens återkommande hot mot andra lä…

De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT
De som ständigt hyllade diktaturen – artikel i NT

Trivialiserar man hyllningarna till förtrycket förvränger man inte bara historien utan man underminerar också framtiden. Varje människas liv och död förtjänar sin respekt oavsett vem det …

USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP
USA-valet visar EU:s behov av en gemensam försvarsallians – artikel i GP

Det amerikanska valet har med alla sina osäkerheter, gjort två saker extremt tydliga ur ett europeiskt perspektiv. USA har en avgörande betydelse för Europas säkerhet och för den internationell…

Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift
Låt demokratin rädda världen – artikel i Svensk Tidskrift

Lever man i föreställningsvärlden att människors välfärd och deras liv ska offras för att planeten ska överleva och att man själv har lösningen, underordnas demokratin snabbt de egna politi…

En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt
En förnekelse av att det ofattbara blivit till verklighet – slutreplik DN debatt

Det är i Malmö och i dess politiska ledning som kampen måste ta sin start. Inte i att staden som ett avlatsbrev får ett museum av staten. …

God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland
God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland

För ett par veckor sedan jublade delar av miljörörelsen över att Preem la ned sina planer på att bygga ett raffinaderi i Lysekil. I slutet av förra året var det nedläggningen av en reaktor i …

Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN
Ett förintelsemuseum i Malmö urskuldar stadens problem – artikel i DN

Placeringen kan bli en urskuldande acceptans för en verklighet vi inte får acceptera. Malmö har blivit en symbol för hur antisemitism har satt sig i vårt land. Till det har frånvaron av politis…

Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning
Sverige måste agera mot förtrycket i Belarus – artikel i Upsala Nya Tidning

Varje dag utsätts demonstranter i Belarus för polisvåld, trakasserier, hot om tortyr och förnedring. Våldet och oroligheterna i Belarus fortsätter. I Minsk, en europeisk huvudstad drygt 80 m…

Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning
Vi behöver en försvarspolitik för 2020-talet – artikel i Blekinge Läns Tidning

De förband vi i första hand behöver mer av kräver inte nya regementen, utan snarare ökad utbildning vid befintliga, fler moderna vapensystem samt bättre utrustning. När regeringen och samar…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i NWT

För det är inte genom att stå vid sidan och agera bromskloss som Sverige kan förändra den europeiska politiken. En sådan inställning leder enbart till att andra tar besluten åt oss. Det fi…

Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen
Fredagsintervjun Special: Estoniakatastrofen

Det nyupptäckta hålet i Estonia har satt fart på diskussionen om vad som hände. Hör journalisten bakom avslöjandet och några av dem som hade centrala roller vid tiden för olyckan. …

Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD
Tillbaka till 2005 är dålig försvarspolitik – artikel i SvD

När januaripartierna marknadsför överenskommelsen man har för några år framåt, framställer man den som en stor upprustning. I själva verket återställer man försvarsanslagen till den nivå…

EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen
EU-frågor är Sveriges frågor – artikel i Mariestads-Tidnigen

Det finns ingen gräns mellan svensk politik och den Europeiska unionens. EU-frågor, som det ofta slarvigt kallas, är inte något konstigt bortom Sveriges gränser, utan politik som i högsta grad …

Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar
Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar

Vare sig säkerheten, ekonomin, klimatfrågan eller värnet av fria samhällen kan vi klara själva. En internationell ekonomi där Kina träder fram som en av de största och snart den största e…