Hoppa till innehåll

Artikel på Brännpunkt: Avveckla dyra roamingkostnader för datatrafik

  • av

Det måste vara ekonomiskt möjligt att använda den nya teknologin även när man är i ett annat land. Under 1990-talet förändrade internet och webben logiken inom media, ekonomi och politik. Vi står nu inför nya omvälvningar.

Bara under 2011 tredubblades den mobila datatrafiken i Sverige. Med varje ny generation smartphone eller läsplatta ökar datamängden och trafiken. Under de närmaste fem åren beräknas den mobila datatrafiken att tiodubblas. Takten i förändringen är svindlande. Denna internets andra revolution kommer att få lika stor betydelse som den första.

Ska man vara ledande inom denna utveckling måste man ha utrymme i etern för mobil datatrafik i en omfattning som var otänkbar för bara något år sedan. Samtidigt måste det vara ekonomiskt möjligt att använda den nya teknologin även när man är i ett annat land.

I dag godkänner Europaparlamentets industriutskott det lagförslag om en ny europeisk spektrumpolitik som jag efter förhandlingar med ministerrådet fått en överenskommelse om. Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag dubblas nu, trots ett betydande motstånd från många medlemsstater, ambitionerna vad gäller kapacitet för mobil datatrafik i EU.

Senast den 1 januari 2013, ska frekvenserna inom det så kallade 800-bandet öppnas upp inom hela EU för mobil datatrafik, något som redan är gjort i Sverige. Det skapar förutsättningar i hela EU för den snabbt växande mobila datatrafiken både i tätorter och i glesbygd. Vi sätter också målet att EU fram till 2015 ska ha minst 1200 Mhz frigjorda för trådlöst Internet. Därmed kan Europa bli ledande i ett område som är strategiskt avgörande för hela ekonomins utveckling. För det tredje beslutar vi om ett europeiskt register för spektrumanvändning som kommer leda till en effektivare användning av frekvenser.

Dessa åtgärder gör det möjligt för EU att bli världens största digitala ekonomi med 500 miljoner invånare.

Ett kvarstående hinder för denna utveckling är de höga kostnaderna för mobil datatrafik. På grund av att våra telemarknader fortfarande är nationella blir användningen av mobil datatrafik orimligt dyr när man är utomlands. Kommissionen har föreslagit en prisreglering för roaming, det vill säga tele- eller datakommunikation via en utländsk teleoperatör till hemlandets, så att 1 Mb datatrafik högst får kosta cirka fem kronor år 2014. Det innebär lägre kostnader per enhet än i dag men med de nya tjänster och datavolymer som smartphones och datorer möjliggör kommer detta likväl leda till växande och orimliga kostnader för den som använder den nya tidens tjänster.

Samtidigt är det ett problem med prisregleringar att de minskar intresset för priskonkurrens samtidigt som de till och med kan motverka nya kommersiella eller tekniska lösningar.

Jag har därför lagt fram lagförslag som gör det möjligt att ersätta roaming för datatrafik via hemlandet med uppkoppling till internet direkt via de lokala nät och operatörer som finns där man är inom EU.

Mina förslag innebär att konsumenter ska ha en lagstadgad rätt att koppla upp sig via lokala nationella operatörer inom EU för internet och för mobil datatrafik oberoende av var man har sin egentliga hemmaoperatör.

I stället för att en svensk i Italien eller Spanien kopplar upp sig via mycket dyr dataroaming som kopplas upp via Sverige, för att där kopplas upp på Internet, vill jag att man ska kunna använda den lokala italienska eller spanska operatörens nät för att direkt komma ut på nätet. Det är i grunden samma princip som gäller när man via WiFi kopplar upp sig på internet hemma eller utomlands.

För den egna operatören i hemlandet innebär detta ingen kostnad eftersom dagens roamingpriser bottnar i de kostnader operatörer möter när man genom andra utländska operatörer erbjuder roamingtjänster över gränserna. Det enda som försvinner är de oegentliga vinster som beror på att den inre marknaden för telekom är ofullkomlig genom sina nationsgränser.

För den lokala operatören i det land man besöker innebär det en intäkt eftersom kunden betalar för uppkopplingen för sin smartphone, läsplatta eller dator där man är.

Denna ”lokala utbrytning” från den egna operatören innebär inte bara att vi avvecklar roaming för internetsurf och datattjänster utan också att vi möjliggör en än snabbare utveckling av mobila tjänster utan onödiga kostnader.

Under våren hoppas jag vinna stöd i för att på detta sätt avveckla alla dyra roamingkostnader för datatrafik. Därefter hoppas jag att detta ska kunna drivas igenom efter förhandlingar med regeringarna i EU. De regeringar som motsätter sig detta och vill bevara den dyra roamingen får förklara varför för sina medborgare.

GUNNAR HÖKMARK

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp och parlamentets rapportör för spektrumpolitiken