Hoppa till innehåll

Artikel i Gotlands Allehanda – Vill Diakonia fostra till antisemitism?

Så manifesterade den syriska diktaturen sitt grepp om makten i ett land som konsekvent undergräver alla yttringar av demokrati och frihet i Mellanöstern. Med stöd till en rad olika terrororganisationer. Syrien som hot mot fred, demokrati och välstånd i Mellanöstern skulle, liksom Iran och andra diktaturer, kunnat vara ett rimligt fokus när den kristna biståndsorganisationen Diakonia går ut i kampanj. Men i stället har Diakonia valt att investera insamlade medel i en kampanj som på affischer och i annonser ger judar och Israel skulden för det svåra liv som många människor har i de palestinska områdena, på Västbanken och i Gaza.

Det finns inte den minsta kritik mot de hatets krafter som tyvärr leder palestinierna och som inte vill erkänna Israel och skapa fred utan tvärtom vill utplåna landet. Än mindre finns någon eftertanke kring det faktum att det är på Västbanken och i Gaza som de enda demokratiska valen i arabvärlden har avhållits. Eller att den som vill utplåna sina grannar har svårt att vinna fred och ekonomisk utveckling för sina medborgare.
I kampanjen ingår ett rollspel, som får antas vara avsett för barn som deltar i medlemskyrkornas verksamhet. Några av deltagarna ska föreställa muslimer och andra israeler, märkta som judar med Davidsstjärnor! Handledningen kan inte beskrivas som annat än infantil, men placerandet av Davidsstjärnor på judar, om än bara i ett rollspel, passerar ändå de flesta av anständighetens gränser.

De som deltar i rollspelet kommer att få sig till livs en grovt förenklad och ensidig bild av konflikten i Mellanöstern. Brödbitar ska delas ut till judarna, men inte till palestinierna. Judarna ska ges ett glas vatten, men bland palestinierna ska en vattenkanna placeras på golvet som de inte tillåts röra. Av vem kan man fråga. Judarna? I ett skede uppmanas de deltagare som agerar judar att titta ”argt” på de deltagare som agerar palestinier. Det är som om Diakonia vill fostra barn till antisemitism.

Den terror israeler utsätts för med raketer som dagligen avlossas från Gaza, berörs inte i mer än en rad om självmordsbombningar utförda 1994. Den iranska regimens återkommande hot om att utplåna staten Israel nämns inte alls. Inte heller terrororganisationerna Hamas och Hizbollahs ambition att döda alla judar bara därför att de råkar vara judar.
Diakonia påstår att man i kampanjen ställer sig på ”människornas sida”, en försåtlig formulering som oavsett om Diakonia begriper det eller ej anknyter till den antisemitiska propaganda som hävdar att judar inte är att likna vid människor.

Ser Diakonia inte hoten mot Israel, uppfattar man inte den terror och antisemitism som riktar sig mot Israel, och bryr man sig inte om det förtryck som drabbar araber i den rad av diktaturer som omger Israel? Varför vänder man sig inte emot dem som uppmanar till mord på människor för att de tillhör en viss folkgrupp? Varför vänder man sig inte emot dem som med terror kämpar för att utplåna en demokratisk stat? Diakonia bör göra upp med sin historiesyn och sin syn på den enda demokratin i Mellanöstern om man vill kunna bidra till fred och demokrati och bidra till att förbättra människornas tillvaro.