Hoppa till innehåll

Vikten av en avreglerad europeisk elmarknad – debattartikel i DI

di_logotypeUlf Frisk, vd för Mineralullsproducenternas branschorganisation jämför äpplen med päron när han menar att energieffektivisering går före ökad elproduktion. Han har rätt i att en fortsatt och pågående energieffektivisering är viktig för energisystem, miljö och ekonomi. Energipriserna kommer dessutom att driva på denna utveckling. Det finns nämligen lika lite anledning att slösa med kostnader som följer av energianvändning som att slösa med alla andra kostnader.  
 
Men energieffektivisering, oavsett hur framgångsrik, svarar inte på frågorna om hur vi ska ersätta den massiva användning av kol, olja och gas som dominerar europeisk och global energiproduktion. Det finns länder i Europa som i dag har ett nästintill 100 % beroende till kol och gas, vilket också innebär ett ensidigt beroende till leveranser från ett Ryssland som medvetet använder energiexport som en del av säkerhetspolitiken.
 
Ökad elproduktion och svensk elexport står därför inte i motsats till energieffektivisering. Tvärtom, energieffektivisering i Sverige och i övriga Europa gör det möjligt att låta den rena elproduktionen spela en större roll i den samlade energianvändningen.
 
Föreställningen att energieffektivisering minskar behovet av ny och ren elproduktion bygger på ett föråldrat nationellt perspektiv på energianvändningen. Ett sådant nationellt perspektiv kan bara leda till att vi försummar behovet av investeringar i gränsöverskridande elnät och de möjligheter som en europeisk energimarknad innebär för att utnyttja de energitillgångar vi har på effektivast möjliga sätt.
 
Under 2009 drev jag och andra i Europaparlamentet igenom en avreglering av den europeiska elmarknaden som kommer göra det möjligt att snabbt utveckla gränsöverskridande elnät, utveckla ny konkurrens som gör investeringar i ny elproduktion lönsam och gradvis minska beroendet till ryska gasleveranser.
 
Minst lika viktigt är att ett gemensamt elnät gör det möjligt att ersätta fossila bränslen med renare energislag. Ett svenskt elöverskott, oavsett om det uppstår genom effektivisering eller investeringar i ny produktionskapacitet kan minska de underskott som finns i Europa. Men det kräver att vi ser de möjligheter som ligger bortom gammalt nationellt tänkande där energieffektivisering ställs mot ökad elproduktion.
 
Gunnar Hökmark
 
Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP