Hoppa till innehåll

Så leder EU telekom igen – artikel i Computer Sweden

  • av

Computer SwedenNästa generations Iphone eller 5g-nät utvecklas långt från EUs fragmenterade telekommarknad i växande regioner med omedelbart tillträde till stora marknader och snabb återbetalning på investeringar.

China Mobile har över 550 miljoner abonnenter, fler kunder än Europas invånare. Det påminner oss om att huvuddelen av de mobila användarna återfinns på växande marknader bortom Europas gränser.

Vad gör Europa för att möta den globala konkurrensen? Den digitala dividenden – det spektrum som frigörs genom övergången från analoga till digitala sändningar och hur vi samordnar politiken kring radiovågor och framtida fördelningen av frekvenser – ger oss ett unikt tillfälle att ta tillbaka vår ledande position inom telekomområdet.

Hur vi fördelar den digitala dividenden är av strategisk betydelse för telekomsektorn och för hela Europas långsiktiga ekonomiska utveckling.

För att den digitala dividenden ska skapa förutsättningar för jobb och ökad konkurrenskraft måste vi våga sätta målen så högt att vi om tio år är i ledningen och inte i klungan.

Föråldrade monopol får inte stå i vägen för utvecklingen av mobilt bredband och nya innovativa tjänster. Annars riskerar framtidens spektrum att inte bli en välkommen injektion till ekonomisk tillväxt i Europa.

Som ansvarig för Europaparlamentets beslut om hur EU ska harmoniera och effektivisera användandet av spektrum arbetar jag för att vi ska:

• Bereda marken för paneuropeiska system som i verklig mening är gränsöverskridande och gör EU till en enda telekommarknad.

• Harmoniera fler spektrumband för att ytterligare öppna möjligheten för mobilt bredband och en tillväxtdrivande tjänstenäring.

• Införa en flexibel spektrumregim, vilket innebär att dagens politiska beslut inte hindrar utvecklingen av morgondagens tjänster.

• Öppna 800 MHz-bandet för trådlösa bredbandstjänster senast den 1 januari 2013.

• Säkerställa en väl fungerande konkurrens vid spektrumtilldelningen, där större operatörer inte kan förfoga över oanvänt spektrum enbart för att utestänga mindre aktörer från marknaden.

Spektrumfrågan är ett av de områden där vi nu kan göra Europa till ledande, vilket är avgörande för det europeiska kunskapssamhället men också för att den europeiska marknaden ska kunna mäta sig i storlek med världens stora ekonomier.

Det vore kortsiktigt om de möjligheterna hindrades av de gamla tv-bolagens strävan att använda samma frekvensutrymme med den digitala tekniken som de behövde vid analoga tv-sändningar.

Tiofaldigt ökade tv-sändningar är inte mer värt än att bli världens ledande ekonomi med tjänster som sätter varje medborgare i centrum för samhällets utveckling.


Gunnar Hökmark (M) är vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp