Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadens parter ska bestämma tillsammans – replik i Borås Tidning

Läs artikeln nedan:

Nej, Tomas Gustafson. Varken 1950-eller 1920-talets arbetsmarknader var ideal, lika lite som vår tids arbetsmarknad kommer att vara ett ideal 2020 eller 2060. Poängen är att vi hade en möjlighet att lämna den tiden med ökad välfärd och nya jobb genom att det var utifrån våra egna villkor, och inom ramen för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, som vi utformade hur arbetsmarknaden skulle förändras.

Det frågan nu handlar om är om det är genom lagstiftning och beslut i Bryssel som den svenska arbetsmarknaden ska förändras eller genom förhandlingar i Sverige inom den svenska arbetsmarknadens olika sektorer, mellan parterna som känner förutsättningarna bäst. Den enkla frågan är: Lagstiftning i Bryssel om den svenska arbetsmarknaden eller förhandlingar som utgår från förutsättningarna i Borås och övriga Sverige… Ska det ligga i händerna på Europaparlamentet eller i händerna på den svenska arbetsmarknadens parter… Om man föredrar Bryssel kan man knappast säga att man slår vakt om den svenska modellen.

Det handlar över huvud taget inte om förändring av arbetstiden, såvida inte Gustafson på fullt allvar tror att de avtal som den svenska arbetsmarknaden har förhandlat fram under decennier skulle rivas upp till förmån för de villkor som gällde för 50 eller 100 år sedan. Det ligger i händerna på den svenska arbetsmarknadens parter och även den svenska riksdagen. Det bör inte ligga i händerna på Europaparlamentet.

Min linje påverkar inte arbetstiden utan var den beslutas. Socialdemokraternas linje innebär att den ska beslutas i EU. Ponera att det skulle bli en majoritet i Europaparlamentet för att lagstifta om 35-timmarssvecka, som franska socialister lagstiftade om i Frankrike för några år sedan… Är det så den svenska arbetsmarknaden ska utformas… Vore det bra för Borås och för jobben runt om i Sverige… Bryssel eller Borås, det är bokstavligen frågan. Där Gustafson säger Bryssel säger jag Borås, Ystad, alla Sveriges arbetsplatser och den svenska arbetsmarknaden.

Gunnar Hökmark,
moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet