Hoppa till innehåll

Är Spanien fortfarande föredöme? Artikel i GP

GPDet är i dag svårt att se hur Grekland ska klara sina offentliga finanser och kreditvärdighet. Kombinationen av ansvarslösa utgifter och strejker håller på att underminera landets trovärdighet på internationella finansmarknader. Gapet mellan grekiska och tyska statsräntor är nu ofattbara 14 procentenheter. I praktiken är Grekland på väg in i en situation där ingen längre vill finansiera landets underskott. Då räcker inte det stöd som mobiliserats från kretsen av EU-länder.

Nu ser vi hur misstron ökar mot Portugal och i nästa steg mot Spanien, som under det senaste året har förenat snabbt växande offentliga utgifter, underskott och arbetslöshet i en och samma ekonomiska utveckling. Med växande problem för Spanien blir problemen mycket stora för hela Europa.

Samtidigt ser vi nu hur de rödgröna läcker uppgifter om sin ekonomiska politik. Det handlar om återinförd förmögenhetsskatt, vilket på nytt skulle driva svenskt kapital utomlands, höjda skatter på jobb och transporter samt än mer ökade bidrag till kommuner, som ska höjas oavsett behovet. Det är vägen mot en stagnerad ekonomi och ökade underskott.

Det var också så socialdemokraterna ville möta krisen för ett år sedan när man försvarade och krävde en utveckling mot större underskott för att den vägen stimulera ekonomin. Det har sitt intresse i dag när krisen närmar sig de stora underskottens länder, och Spanien.

För ett år sedan pekade socialdemokraterna nämligen på Spanien som ett föredöme. I sin vårbudgetmotion 2009 menade Mona Sahlin och socialdemokraterna att Sverige släpade efter på grund av för små finanspolitiska stimulanser och tog USA och Spanien som föredöme:

” Störst insatser har genomförts i Förenta Staterna – en sammanlagd stimulans på närmare 6 % av BNP 2008–2010. Bland de större europeiska länderna har aktiviteten varit störst i Spanien där ekonomin har stimulerats med knappa 4 % av BNP.”

Spanien är ett år senare en av de europeiska krisekonomierna. Det ska bli intressant att se om de rödgröna även i år kommer att peka ut Spanien som ett föredöme att följa. Den politik som de i dagarna har läckt ut är i vilket fall som helst inspirerad av samma idéer om att möta ekonomins problem med ökade utgifter. Det har lett till förödande konsekvenser för de länder som följt denna inriktning. Det vore därför av värde att höra socialdemokratins företrädare utvärdera den inriktning man presenterade för ett år sedan.

Gunnar Hökmark