Hoppa till innehåll

Är sossarnas fel inte EU:s- Artikel Kvällsposten

  • av

Krångel och byråkrati kommer inte av sig själv. Det mest enkla, och vilseledande, i den politiska debatten är påståendet att EU överreglerar och lägger sig i svenska angelägenheter, som om ”EU” av egen kraft hittar på nya lagar och regler.

Det är en utmärkt undanflykt att gömma sig bakom för dem som inte själva vill ta det politiska ansvaret för regelbördor och lägga-sig- i beslut. Men det är inte EU:s fel att Marita Ulvskog och andra socialdemokrater gärna vill reglera och styra över människors vardag och det svenska samhället även från Bryssel. Lika lite är det EU:s fel att socialdemokraternas budgetpolitiske företrädare Göran Färm ville driva igenom en ökning av EU-budgeten med 6 % och därmed en ökning av Sveriges medlemsavgift med nära 10 miljarder. Vi andra lyckades se till att det blev en liten minskning i stället.

Det är inte Europasamarbetets fel att vänsterpartister som Jonas Sjöstedt vill reglera sociala frågor och göra svensk jämställdhets- och familjepolitik till EU-frågor. Men det är väldigt bekvämt för dem som är regleringsivriga att driva igenom uttalanden, politiska krav, regleringar och lagstiftning som tar över den svenska riksdagens roll eller enskilda människors rätt att själva bestämma och sen slippa undan med att det är ”EU” som bestämmer.

Ska man kritisera krångel och byråkrati ska man vara kritisk mot dem som tror att regleringar löser alla problem, inte emot EU lika lite som emot Sveriges Riksdag. Det upphör aldrig att förvåna mig att de som vill låta mest EU-kritiska ofta är de som helst väljer att styra från Bryssel.

Så har det varit när vi fattat beslut om det så kallade arbetstidsdirektivet. Då ville man gärna reglera det som jag anser att den svenska arbetsmarknadens parter ska hantera inom ramen för svensk lagstiftning. Så är det med det så kallade ”mammaledighetsdirektivet” (det heter så eftersom det bygger på föreställningen om att det just är bara mammornas ledighet som ska regleras, oavsett vilka val de själva vill göra). Så är det med en lång rad olika frågor som rör familjepolitik, jämställdhetspolitik, abortpolitik och arbetsmarknadspolitik. Och så är det när socialdemokrater vill driva igenom vad de kallar ett socialt protokoll. Det kommer innebära att EU ska reglera mer av vårt vardagsliv.

Och så var det i förra veckan när Europaparlamentet röstade om könskvotering i bolagsstyrelser. Jag anser att kvotering är fel eftersom det bygger på en gammaldags syn som kategoriserar kvinnor och män medan en modern jämställdhetspolitik måste bygga på att vi frigör oss från kategorisering. Men framförallt anser jag att det inte är EU som ska lagstifta om svenska bolagsstyrelser.

Idag avgöras detta nationellt i medlemsstaterna. Och jag anser att det är Sveriges riksdag som ska avgöra om vi ska ha kvotering eller ej. Men det ansåg inte de svenska socialdemokraterna. De körde gärna över Sveriges Riksdag. Det ska man inte skylla på EU utan på Socialdemokraterna.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen.