Hoppa till innehåll

Är det Vänsterpartiet som ska forma Löfvens regeringspolitik?

Det mest frapperande med denna valrörelse är inte Stefan Löfvens strategi att inte debattera, ej heller hans och socialdemokraternas oförmåga att hantera det faktum att sänkta skatter uppenbarligen, både under alliansens och Göran Perssons tid, kunde förenas med ökade skatteintäkter – tvärt emot den socialdemokratiska retorikens fokus – utan att han överhuvudtaget inte har presenterat någon tanke på hur han skulle kunna bilda regering. Det enda vi vet är att skattehöjningar är ett självändamål, att minska hushållens inkomster det enda trovärdiga löftet.

Alliansen har gett sitt besked. Allianspartierna vill bilda en alliansregering utan att samarbeta politiskt med Sverigedemokraterna. Det innebär självfallet att Sverigedemokraterna kan välja att stödja en sådan regering aktivt eller passivt och att de kan rösta för de förslag som de vill stödja. Det innebär omvänt att de inte kommer få något stöd för de frågor där Sverigedemokraterna skiljer ut sig från det som handlar om respekt för människors värdighet och rätt.

Under den gångna mandatperioden har Socialdemokraterna förenat sig i en regering där man haft motsatta uppfattningar om det mesta. Energipolitik till flyktingpolitik. Det har lett till ett stillastående och en utveckling som glidit vidare utan kontroll, när det gällde flyktingvågorna 2015 och nu senast den flertaligt gånger underkända lagstiftningen om att personer som inte har beviljats uppehållstillstånd ska få uppehållstillstånd om de klarar sina gymnasiestudier.

Detta har kombinerats med att man intimt samarbetat med Vänsterpartiet om budgetpolitik och om att förbjuda privat företagande. Socialdemokraterna har ett samarbetsparti som präglas av decennier av diktaturhyllande, som fortsatt hyllar ansvarslös populism och hets mot företagare som lett Venezuela in i katastrofen, vars ledning gick med när man såg på Östeuropas totalitära mördaregimer som befriade socialistiska paradis och som tvingat S att se på vinst som stöld med de krav som följer på det.

Några socialdemokrater har lite löst sagt att Vänsterpartiet efter 1968 ändå blivit till ett parti som bara vill göra glasögon gratis. Det är fel, fram till 1990 hyllade man diktatorerna som gemensamma vänner i kampen. Och att lova att göra allt gratis har alltid präglat den kommunistiska agendan. Det slutar i ransoneringar, ekonomiskt kaos och förtryck för att hantera missnöjet, som i Venezuela.

Det är detta parti som nu vill avveckla det fria skolvalet och som vill att stat och kommun ska äga företagen. Så som man drivit socialdemokraterna framför sig nu kommer man göra det om man samarbetar med ett parti som sitter fast i sina kommunistiska rötter med fortsatt oförmåga att stå på rätt sida om demokratin. Jonas Sjöstedts oförmåga att ta avstånd från organiserad mötesstörning är bara ett exempel på detta.

Så vem ska Löfven regera med? Och vilken politik ska han föra när han nu på nytt fått skrivet i klarskrift att sänkta skatter uppenbarligen, under både socialdemokratisk och alliansledning lett till ökade skatteintäkter. Ska det fria skolvalet förbjudas? Ska fler privata företag förbjudas att gå med vinst? Ska staten ta över mer ägande? Ska han regera i organiserat samarbete med Vänsterpartiet som ger dem vetorätt och i beroende till Sverigedemokraterna? Därför det är så man gjort hitintills. Krävt stöd från Sd för att hindra utländska löntagare ta jobb i Sverige, för att ta ett exempel. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har det gemensamt att de vill göra Sverige ensamt och svagare i den globala verklighet som kräver samarbete och sammanhållning. Det är dags att Stefan Löfven ger besked.