Hoppa till innehåll

Antisemitismen ska drivas bort ur Sverige – plats för plats

I dag talar jag och flera andra vid en manifestation mot antisemitismen. I dag klockan 14 på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Antisemitism är ett hot inte bara mot judar uta respekten för människovärdet och det öppna samhället. Jag är trött på dem som gång efter gång upprepar sin upprördhet när det händer som inte borde hända i Sverige.

Antisemitism är ett gift i varje samhälle den uppträder. Den legitimerar fördomar och hat, den har det uppenbara och uttalade målet att bygga motsättningar och kränka människors rätt. Den förvrider enskilda människors ansvar till att allt handlar om judars skuld, för den lilla motgången till de stora katastroferna. Istället för att hylla det öppna samhället blir antisemitismen till en förklaring till allt i ett samhälleligt mörker där ingen förutom judar bär ansvar och skuld.

Varje form av rasism är ett vidrigt ingrepp i människovärdet. Fördomarna, misstänksamheten och nedvärderingen bygger på att individen förkastas som begrepp till förmån för en grupp som föraktas just som den grupp den är och drabbar var och en bara för att man tillhör och kategoriseras i den gruppen.

Antisemitismen är något ytterligare utöver detta. Den syftar till att legitimera hatet för att därmed tillåta våldet. Den tar stegen från fördomarna och föraktet till att vilja förnedra, bekämpa och ytterst eliminera människor bara för att de är judar. Antisemitismen är något ännu mer än dumhetens fördomar, inskränkthetens förakt och motviljan mot andra. Den ifrågasätter nämligen varje judes rätt att finnas liksom den också ifrågasätter Israels rätt att existera. Antisemitismen är vägen till Förintelsen.

Iran vill eliminera Israel. Daesh hatar judar än mer än man hatar andra man hatar. Hamas och Hizbollah vill förgöra den judiska nationen för att den är judisk. Den palestinska myndigheten tillåter och stöder skolundervisning där judar beskrivs som icke-människor med onda syften. Därför sponsrar den också terroristers familjer, för att de dödat judar.

Hatet mot judar har i Mellanösterns länder en offentlig hatets retorik som ibland lett till fördrivning, andra gånger till förföljelser och klassificeringar som folkets fiender med avrättningar som följd.  Det hatet ska bekämpas där och aldrig tillåtas här.

Hatet mot Israel bottnar i ett hat mot judar. Hatet mot judar leder till att Israel hatas samtidigt som hatet mot Israel i stora grupper legitimerar hatet mot judar. Det är en hatets cirkel som föder sig själv.

Det är många som påverkas av antisemitismens krafter och dess ständiga insinuationer och konspirationsteorier. Än är det som frågar om det inte är judarnas fel, än är det dem som kräver att de måste ta avstånd från Israel, än är det dem som talar på möten där hatet predikas, än är det de som köper språkbruket om den judiska lobbyn och judiska bankirer. De bereder alla vägen för dem som i juden vill se en hemlig fiende till oss alla.

Det faktum att kritiken mot Israel sällan står i proportion till det faktum att landet är en demokrati och ett öppet samhälle, som bygger på alla medborgares lika värde, är ett uttryck för att antisemitismen lagt grunden för att ifrågasätta statens Israels rätt till sin existen, liksom att kritiken mot Israel sällan står i proportion till kritiken mot de mest brutala diktaturer som Israel omges av, eller i proportion till det förakt för människors rättigheter som präglar regimer och rörelser som har det gemensamt att de också vill eliminera Israel.

Antisemitismen bygger på en förment legitimering av hatet mot en grupp människor och därmed rätten att bortse från varje individs rätt och lika värde.

Därför slutar det sällan med hatet mot judar. Det fortsätter i föraktet för människors rättigheter och förtrycket av individer. Det är inte bara en fras; ”att det börjar med judarna”, det är en konsekvens av en människosyn som inte tillåter individen något värde men som legitimerar det kollektiva föraktet för den frihet och mångfald där alla individer kan mötas i ett öppet samhälle.

Därför ser vi idag många attacker på det öppna samhället. Terrorism mot människor på gator och torg. Förakt för dem som vill välja en annan väg och ett annat liv. Hot om krig och våld.

Det har sagts alltför många gånger att antisemitism inte har någon plats i Sverige. Det är tyvärr fel. Alltför många gånger har politiker sagt att de är upprörda och tar avstånd. Men de gör tyvärr inte det som krävs.

Men det är nu dags att vi inser att antisemitism har tagit plats i vårt svenska samhälle. Det är dags att vi förstår att det är ett hat och ett hot mot judar som eftersom det inte är acceptabelt i vårt samhälle måste bekämpas av oss alla och en var.

Det är dags att vi inser att antisemitismen är ett gift som undergräver hela vårt öppna samhälle. Det är ett gift som uppmanar till hat och hot för att undergräva människovärdet i sin mest grundläggande skepnad.

Det är dags att vi inser att antisemitismen har tagit plats i vårt samhälle och att vi har ett ansvar för att ta tillbaka plats efter plats. Skola efter skola. Bostadsområde efter bostadsområde. Stadsdel efter stadsdel. Det må vara Malmö, Göteborg, Stockholm eller var någonstans som helst i Sverige. I Sverige ska vi visa att vi, alla vi,  inte accepterar antisemitism. Vi bekämpar den och vi gör det tillsammans.

Vi ska göra det i världen när Israel hotas för att Israel är Israel, vi måste göra det i Malmö, Göteborg och Stockholm och på varje annan plats, därför att människor är människor och vi tillåter inte att någon föraktar någon annan människas självklara rätt att vara en individ och medborgare bland oss. Det måste bli slut nu med platser för hatet. För i Sverige ska det inte finnas någon plats för någon antisemitism.

Vi behöver använda rättsstatens alla medel för att säkra detta, vi behöver se till att varje skola präglas av detta, det är varje politikers och medborgares ansvar att dra gränsen i varje del av vår vardag och det är varje regerings ansvar att i svensk utrikespolitik höja rösten för att agera mot dem som med hatet som grund vill förinta en nation.

Nu börjar vi en ny tid. Sverige ska vara ett frihetens och öppenhetens samhälle där individer är trygga som de människor de är. Nu tar vi tillbaka plats efter plats.

Det är så vi försvarar Sverige. För min del är det detta politikens mest grundläggande uppgift handlar om. Att aldrig mer låta den brutala ondskan vinna över det öppna samhället. Vare sig genom inre eller yttre fiender.