Hoppa till innehåll

Antisemitism kan inte lagstiftas bort

  • av

Sveriges justitieminister Morgan Johansson har sagt att han vill förbjuda förnekelse av Förintelsen, i föreställningen att man därmed bekämpar antisemitismen.

Det är fel sätt att använda Sveriges grundlagar på. De är inte en plattform för politiska utspel. De är till för att garantera de rättigheter som medborgarna alltid ska ha gentemot den offentliga makten. Inte till att den offentliga makten ska bestämma vad som får sägas.

Det är också fel sätt att bekämpa antisemitismen i Sverige på. Smygande lögner kommer man nämligen inte åt genom att förbjuda dem – hur mycket man än ogillar dem – utan genom att lyfta fram dem i ljuset och bekämpa dem som de lögner de är. För att kunna göra det måste man förstå antisemitismen omfattning och djup.

Vi har i Sverige en utbredd och omfattande antisemitism som i grunden hotar judiska medborgares rätt till ett tryggt och säkert liv. I Sveriges tredje största stad uppger judar att de känner sig direkt otrygga och vill lämna staden.

Ett skäl till denna utveckling är att stadens styrande inte har upprätthållit en kompromisslös linje mot antisemitismen, utan till och med försökt ursäkta den med att judarna själva har ett ansvar. Men det vore fel att begränsa detta till ett problem i Malmö. Det finns i hela Sverige. Så kan vi inte ha det. Därför måste vi överallt dra en kompromisslös linje mot antisemitism. Inte söka tillflykt till tron att vi kan lagstifta bort den.

Vi måste, inom ramen för samhällets öppenhet, bekämpa de lögner och osanningar som ständigt varit antisemitismens bas, inte låta dem fly under jorden. Förintelsen var en avancerad ondska syftandes till att med industriella medel utrota ett helt folk just bara för att de – kvinnor, män och barn – var judar.

Förbjuder man förnekelsen har man inte sopat igen antisemitismen eller föreställningarna att den aldrig ägt rum under mattan. Tvärtom. Man har gett dem ny gödning och förnekarna nya argument, där de kan hävda att de har så rätt att man inte längre öppet vågar bemöta dem.

Samtidigt driver man genom förbud förnekarna ut i skuggorna av vårt samhälle där de inte kan bemötas i ljusets offentlighet. Då kan man heller inte i offentligheten avslöja lögnerna, osanningarna och felen. De kommer leva vidare som alla rykten och lögner gör när de inte blir bemötta och avslöjade. Det problemet blir större när Förintelsens överlevande nu blir allt färre och inte längre själva kan vittna om den.

Att förbjuda förnekelsen är fel sätt att använda grundlagen på. Det innebär också att man inte kan avslöja förintelseförnekarna när deras lögner går under jorden. Den tjänsten ska man inte ge dem. Det krävs i stället mod och aktiva handlingar för att konfrontera och bekämpa antisemitismen. Då räcker det inte med att gömma sig bakom en lagstiftning.