Hoppa till innehåll

Anti-uberiseringens krafter måste hindras

Runt om i Europa förbjuder nu regleringsivriga regeringar Uber och andra delningstänster. I Frankrike blev Uber kriminaliserat över en helg. Samtidigt som politiker av olika slag tävlar om att vara för den digitala ekonomins utveckling tävlar alltför många om att hindra dess konsekvenser.

När regeringen Löfven nu i praktiken ska låta utreda Uber låter man delningsekonomin och den nya teknologin bli ett problem istället för en av de många möjligheter som öppnar sig. Det följer en lång tradition av att man ville behålla Radio- och TV-monopolet, förbjuda satellitsändningar eller paraboler, hindra konkurrens om post och telekom, fortfarande beskattar digitala media mer än tryckta och ständigt har önskat hindra eller förbjuda utvecklingen av välfärdstjänster utifrån medborgarnas egna önskemål.

Den digitala ekonomin är till sin natur ett hot mot de produkter och tjänster som växt fram under 1800- och 1900-talets strukturer. På samma sätt som industrialismen var ett hot mot det gamla skråväsendet. När regeringen nu vill göra frågan om taxametrar till en central fråga för tjänster som har att göra med persontransporter låser man sig bokstavligen fast vid en teknologi som hör det tidiga 1900-talet till samtidigt som man bortser från att till den digitala teknologins fördelar hör att man kan göra saker på andra sätt än man gjorde på 1900-talet och ta vara på hela den moderna informationsteknologins möjligheter.

Uberisering har kommit att bli ett begrepp som är vidare än just transporttjänsten, som handlar om hur modern teknologi delar, distribuerar, förmedlar och reserverar tjänster samtidigt som den fakturerar och informerar. Så kommer den digitala ekonomin utvecklas. Sveriges och Europas främsta hot mot att bli en ledande digital ekonomi finns hos dem som nu vill utreda hur man på nytt ska bevara ett skråväsendes strukturer snarare än öppna upp för entreprenörskap och nytänkande. Anti-uberisering hotar Sveriges och Europas möjligheter att ta täten i den moderna ekonomin. Den bör bekämpas om vi ska kunna värna morgondagens jobb och tillväxt.