Hoppa till innehåll

Anti-uberiseringen måste bekämpas- Artikel Sydsvenskan

  • av

Digital teknologi formar en ny struktur, andra tjänster och andra möjligheter för marknadsföring, försäljning, distribution och användning än vad som varit möjligt tidigare.

Kanske kan man jämföra med hur Ikea och HM en gång utvecklades. De förändrade strukturen för distribution och försäljning, liksom för produktion, samtidigt som de skapade en annan relation till sina kunder.

I Europa måste anti-uberisation bekämpas. ”Uberisation” är ett begrepp som används allt mer för att fånga vad digital teknologi kan göra för att förändra gamla tjänsters innehåll och utformning.

Uber är en taxitjänst som använder den digitala teknologin för bokning, betalning och möjligheten att hitta lediga taxibilar. Motsvarande tjänster utvecklas inom hotellsektorn, där Airbnb är ett exempel på hur man via en digital tjänst kan boka någonstans att övernatta till ett lågt pris och önskad standard.

Den nya tidens tjänster anpassar sig till ny teknologi istället för att enbart använda sig av nätet för att marknadsföra tjänster som funnit sedan tidigare.

Den digitala utvecklingen betyder väsentligt mer än att postorderkatalogerna har flyttat till nätet och att bokning av resor går att göra via webbsidor. Framöver kommer tjänster, precis som när det gäller Uber och Airbnb, vara digitaliserade och rubba den nuvarande konkurrenssituationen på marknad efter marknad.

Runt om i Europa har Uber utlöst förbudskrav. De etablerade taxibolagen och facket anser att Uber konkurrerar på ett otillbörligt sätt. Det är samma reaktion som en gång mötte Ikea.

I Belgien, Frankrike, Spanien och Tyskland är Uber förbjudet. I andra länder diskuteras hur både Uber och Airbnb ska kunna förbjudas, av hänsyn till den gamla industrin.Det sker och kommer att skei andra branscher när ”uberiseringen” förändrar konkurrensen och marknaden.

Det går inte att på en gång hävda att Europa ska vara ledande när det gäller den digitala ekonomins utveckling och samtidigt försöka hindra denna utveckling. Tvärtom gäller det att se till att Europa och Sverige går i täten genom att bejaka dessa förändringar som den digitala ekonomin medför.

Det måste finnas fasta och mobila bredband som alla kan använda. De högsta hastigheterna för datatrafik måste vara tillgängliga.Såväl Sveriges som övriga Europas mål måste vara högre än idag. De måste handla om gigabytes och inte megabytes. Allt för att avancerade tjänster ska kunna växa fram.

Den europeiska inre marknaden för tjänster och digital ekonomi måste öppnas. Digitala tjänster känner vare sig gränser eller avstånd.

Varje tjänst som växer fram i Europa måste vara tillåten att marknadsföra och sälja liksom förenlig med EU:s inre marknads grundläggande regelverk.

Den momsredovisning som idag måste göras i olika länder behöver förenklas så att små företag kan verka utanför det egna landets gränser. Både Uber och Airbnb startade som små företag.

EU behöver en gemensam köplagstiftning för digitala tjänster. Det ska inte spela någon roll om man till exempel köper en tv-tjänst som Netflix i Sverige eller något annat land.

För att den digitala teknologins möjligheter ska kunna tas tillvara på ett bättre sätt krävs gemensamma europeiska datanät som är gränsöverskridande. Nationella operatörer måste samverka.På så sätt kan dagens höga roamingavgifter avvecklas och uppkoppling ske på samma villkor över hela Europa.

Många kommer att vara emot gränsöverskridande lösningar. Nationella operatörer, nationella myndigheter och regleringsivriga politiker. Men ska Sverige och Europa ligga i täten när det gäller digital ekonomi och framväxten av nya tjänster måste lagstiftning tillåta utveckling istället för att utgöra ett hinder.

Anti-uberiseringen måste bekämpas.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderatera Europaparlamentet