Hoppa till innehåll

Ansvaret faller tungt på alla

Så har då raketbeskjutningarna av israeliskt territorium från Gaza lett till det en hel värld, inklusive Hama-ledarna, har väntat på. De israeliska bombningarna av olika ledningscentra för Hamas aktiviteter, inklusive platser från varifrån man har skjutit raketer har lett till över 200 döda. Genom att Hamas avsiktligt har sina installationer bland civila är en mycket stor del av dessa, förmodligen den största delen, civila. De är offer för israeliska bombningar men också för Hamas ständigt pågående krigshandlingar. De är också offer för en omvärld som låtit beskjutningarna fortsätta så långt att det israeliska svaret blev oundvikligt.

Hamas-ledarna var väl förberedda på detta och hade förberett sina skyddsrum för sig och nyckelpersonal, men inte för de civila. Nu kom bombningarna i tiden som en överraskning så att de drabbade även den militära Hamas-ledningen. Det faktum att Hamas är nu anklagar de egyptiska ledarna för att de inte fick förvarning i tid är ett uttryck för hur väl man vetat att man provocerat fram en attack.

Det är också något som väl framkommer om man betraktar händelseutvecklingen sedan Hamas bröt vapenvilan. Svenska Kyrkan ser sin vana trogen inga nyanser i det som sker. Det är mot den bakgrunden intressant att notera att beskrivningen av vad som har lett till detta är mer nyanserad i stora delar av arabvärlden.