Hoppa till innehåll

Ansvar för att bidra till säkerhet i vår del av världen- Artikel NK

  • av

Vi har ett ansvar för att bidra till säkerhet i vår del av världen och vi har ett ansvar för att kunna värna Sverige mot hot och mot väpnat våld riktat mot vårt land. Försvaret är inte ett särintresse och försvarsbudgeten bör inte vara resultatet av budgetbud fram och tillbaka. Det måste formas utifrån en värdering av vad som krävs för att värna svensk integritet, det svenska samhället, svensk demokrati och frihet liksom det som krävs för att vi ska värna säkerhet och fred i vår del av Europa.

I första hand måste vi utforma vår försvarspolitik mot att uppnå de mål för ett insatsberett försvar som nu gäller med de krav det ställer på ekonomiska resurser. Vi måste vidare utveckla ett balanserat försvar som i vår tid kan möta de olika hot som kan riktas mot ett land som Sverige. Det kan gälla snabba militära operationer mot enskilda delar av landet. Det kan gälla cyberattacker, ökat militärt tryck genom hemliga och maskerade militära operationer, som ubåtskränkningar och det gäller att kunna möta provokationer som riktar sig mot vår förmåga att hävda svensk territoriell integritet.

Med en tydligare fokusering på att insatsförsvaret har som sin främsta uppgift att värna Sverige blir det också naturligt att ta vara på den försvarsmateriel som finns på förråd och i lager. Den bör värderas utifrån sin förmåga att användas i olika typer av väpnade insatser, inte utifrån hur den kan användas i ett storskaligt invasionsanfall där motståndaren i full skala sätter in sina mest moderna förband. Den förmågan måste också finnas.

Vi har också anledning att i samverkan med Finland nu för en diskussion och pröva frågan om hur det nordiska försvarssamarbetet och samarbetet mellan Sverige och Finland kan bli en del av det samarbete som i dag pågår inom Nato. Då stärker vi vår säkerhet samtidigt som vi måste stärka vår egen försvarsförmåga genom ökade resurser.

Det svenska ansvaret måste bygga på att vi nu utvecklar den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken som håller samman Europeiska unionen. Det är i Europa vi formar säkerhet och trygghet men det är i Sverige vi måste visa att vi vill och kan bidra. Sverige bör därför gå med i Nato och visa solidaritet med alla de grannländer som nu hotas samtidigt för att motverka hot mot oss själva. Vi bör därför stärka vår försvarsförmåga för att kunna möta de hot som ett allt mer upprustat och aggressivt Ryssland innebär i vår del av världen.
Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet